Takip Et

TARIM POLİTİKALARININ ÖNEMİ VE AMAÇLARI

Seçimleri yaşadık.

 

Sonuç milletimize hayırlı olsun.

 

Yıllardır bu köşede tarımın ne derece önemli olduğunu yazdık,anlattık,ülkemizden ve bazı gelişmiş ülkelerden örnekler verdik.

 

Pek çok kesime anlattık anladılar. Maalesef bir kısım yetkili politikacılar ve Bakanlık bürokrasisi anlamadı.

 

Yeni iktidar mensuplarına, poltikacılara, tarım bakan ve bakan yardımcılarına ve tarım bakanlığı bürokratlarına ışık tutması amacı ile köşemize koyduğumuz bu yazının yararlı olmasını Türk tarımı için yol gösterici olmasını diliyorum.

 

Tarım politikası üç temel unsur üzerinden incelenebilmektedir:

 

Birincisi, tarım politikasına atfedilen anlam;

 

İkincisi, tarım politikasından gerçekte ne amaçlandığı veya elde edilmesi istenen son ürünün niteliği;

 

Üçüncüsü ise tarım politikasının gelecekteki durumudur. Bu üçlemenin ışığı altında tarım politikalarının inceleme konularını maddeler halinde vermekte fayda görülmektedir (İnan, 2006: 108-109).

 

Tarım politikası kendi içinde sürekli bir biçimde devreden kısır bir döngüye sahiptir. Bu kısır döngünün altı adet duraklama noktası bulunmaktadır:

Mevcut Siyasi Ortam;

Gündemi Belirleme (Gündem Maddesi);

Açık ve Kesin İfade (Formülasyon);

Uygulama (Deneme);

Yasal İzleme (Mevzuata Uygunluk Kontrolü ve Takibi) ve Değerlendirme (Denetleme) (Greer, 2009: 13).

 

Peki ilkel tarım politikaları hayata geçirilmez ise neler olacaktır:

 

Tarımda verim düşecektir;

 

İhracat geriliyecektir;

 

Ekonomi derin yaralar alacaktır,

 

Bütçe açığı ve cari açık artacaktır;

 

Tarımsal üretim kesintiye uğrayacaktır;

 

Ve AÇLIK BAŞGÖSTERECEKTİR. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.