Takip Et

YENİ TARIM STRATEJİK PLANI(2018-2022 ) (GIDA VE ÜRETİMİ)

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Türk tarımının 2018-2022 Milli Tarım Stratejik Planı yayınlandı.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan’da ,gelecek 5 yıla ilişkin amaç ve hedeflerini başlıklar altında yer verdi. Belirlenen amaçlar ve hedefler;

1-Tarımsal Üretim ve Arz Güvencesi:

“Erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak.

Bu amaca ulaşmak için;Tarımsal ürünlerde arz güvencesini sağlamak,Rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörü için politikalar geliştirmek ve uygun politika araçlarını belirlemek, Uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yer almak ve uluslararası örgütlerin karar süreçlerine dahil olmak,Üreticilere ve tüketicilere yönelik eğitim stratejileri ve danışmanlık sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir.”

Bu amaca ulaşmak ve hedefleri geliştirmek için Bakanlıkça belirlenen stratejiler ise şunlardır: “

• Kullanılamayan tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması,

• Sertifikalı tohum kullanımının artırılması, Tarım sigortası sisteminin yaygınlaştırılması ,

• Üretim, yatırım ve pazarlama odaklı, su kısıtı ve münavebenin temel gösterge olarak ele alındığı, havza bazlı destek planlaması yapılması,

• Islah çalışmalarıyla hayvan başına verimin artırılması,

• Hayvancılık işletmelerinin modernizasyonunun sağlanması,

• Hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilir ölçeğe ulaştırılması.

Bütün bu çalışmaların yapılması için tahmin edilen maliyet ise 77 milyar 327 milyon lira olarak ön görülmekte. Ancak Maliye bakanlığının dar gözlüğü ile bu miktar nasıl tarıma ayrılabilir merak etmekteyim.

2- Gıda Güvenilirliği:

“Gıda güvenilirliği konusunda ;Uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime kadar doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması amacıyla gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bu amaca ulaşmak için;Gıda ve yem güvenilirliğine yönelik gerçekleştirilen resmi kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak, Gıda güvenilirliğine ilişkin doğru ve güncel bilgi sunmak, okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek hedefleri belirlendi. Birincil üretim alanlarında hatalı pestisit kullanımının önlenmesine yönelik denetimlerin artırılması, Veteriner ilaçların uygun kullanımına yönelik yapılan denetimlerin etkinliğinin artırılması, Bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara dayalı risk değerlendirmesinin yapılması için yaklaşık 472 milyon lira kaynak harcanacağı tahmin edildi.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.