Takip Et

ÇİFTÇİMİZ NEYE GÖRE EKİP DİKİYOR

Türk çiftçisi her yıl yeni bir ürün arayışında.

Peki neden ?Bunun ana nedeni Türk Tarım mevzuatında “ürün planlaması” denilen kavramın devlet ve Ankara Tarım Bürokrasisi tarafından yanlış anlaşılması;İkincisi ise üreticinn ektiği her ürünün en az % 75’in den satışta zarar etmesi.

İşi istatistiki açıdan ele aldığımızda oldukça ilgi çekici sonuçlarla karşılaşmaktayız.

Tarafından yapılan bir saha araştırmasında şu sonuçlar ortaya çıkmış:

Çiftçilerin Ürün ve Üretim Tercihlerini hangi unsurlara göre yaptıkları sorularla tespit edilmeye çalışılmış

“ Çiftçilerin üretim tercihlerini saptamak adına katılımcılara “Bu yıl ürettiğiniz/üreteceğiniz bitkisel ürünler nelerdir?” sorusu yöneltilmiş, alınan cevaplar ışığında çiftçi başına en çok tercih edilen ilk 20 kaydedilmiş, böylece ürün sayısı ve çeşitliliği de ortaya çıkarılmıştır.

Toplamda 845 çiftçinin birbirinden farklı 110 bitkisel ürün için toplamda 2.533 adet üretim işaretlediği tespit edilirken, bir çiftçinin aynı yıl içerisinde 3 farklı bitkisel ürün ürettiği görülmüştür.

Elde edilen tüm bu verilere paralel olarak, son 5 yılda 457 bin adet tarım kredisi başvurusunun yapıldığı TARDES sisteminde de, son bir yıl içerisinde kredi başvurusu yapılan farklı ürün sayısı 110, her başvuruda çiftçi başına girilen bitkisel ürün sayısı ise 3,2’dir.

Ekilen ürün bakımından değerlendirildiğinde; saha araştırmasına katılan her on çiftçiden dördünün buğday, üçünün arpa, ikisinin mısır ektiği görülmektedir.

Sebze olarak domates, meyve olarak da karpuz, ekilen ürünler arasında ilk sırayı almaktadır.

Bildirilen ilk 20 ürünün, sıralaması ve oranları TARDES sistemi aracılığıyla bankalara kredi başvurusu yapan çiftçilerin belirttikleri ürünler ile de karşılaştırılmış ve sıralamanın birbirine çok benzer olduğu görülmüştür.

Nitekim buğday, arpa ve mısır TARDES’te de ilk 3 sırayı paylaşmaktadır. Fakat saha araştırmasından farklı olarak TARDES’te karpuz, kavun, kuru soğan ve salatalık ilk 20’ye girememiş, buna karşılık elma, ceviz, kiraz ve mandalina üreten çiftçilerin kredi için bankalara daha fazla sayıda başvurdukları görülmüştür.

Çiftçilerin en çok tercih ettiği ilk 20 ürünün çiftçi başına ortalama ekiliş alanı sorulduğunda,pamuk 115,5 dekar ile ilk sırayı alırken, bunu nohut ve buğday takip etmiştir. Beklenildiği gibi meyve ve sebze ortalamaları daha düşüktür ve tamamı 50 dekarın altındadır.

Katılımcılara “Son 3 yıl içerisinde kaç farklı bitkisel ürün yetiştirdiniz?” sorusu yöneltildiğinde, cevapların yoğunluğu 3-4 ürün, ortalama ise 4 farklı ürün olarak ölçülmüştür. Bu bilgi, “aynı yıl içerisinde” yetiştirilen ortalama 3 ürün sayısı ile birlikte ele alındığında, Türkiye’deki ortalama bir çiftçinin belirlediği 3-4 ürünü münavebeli (dönüşümlü) olarak ektiği söylenebilmektedir.

Araştırma kapsamında, katılımcıların %61,6’sının bitkisel üretim ile birlikte veya tek başına hayvancılık yapmakta olduğu görülmüştür. Bu çiftçilere yetiştirdikleri hayvan çeşidi sorulduğunda üçte ikisinin (%66) süt ineği, %42’sinin ise koyun-keçi bildirdiği gözlenmiştir. Bu türleri tavuk ve besi sığırları takip etmiştir.

“Diğer” kategorisindeki az sayıdaki hayvan yetiştiricisi; manda, kaz ve ördek bildirmiştir.

Türkiye’de süt inekçiliğinin yükselişi, tüm dünyada olduğu gibi, iki temel nedene dayanmaktadır. Bu nedenlerden ilki süt ineklerinde verimliliği artıran ıslah çalışmaları ve süt inekçiliği teknolojilerindeki gelişmelerdir.”

Alıntı: Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırması 2019

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.