Takip Et

Aydın’da örtü altı üretim-jeotermal enerjinin ilişkileri-21

Aydın’da jeotermal enerjiden niçin seracılıkta yararlanamıyoruz sorusunun cevabını problemin önünde yer alan engelleri, 2012 yılında Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü için Kamil Özdemir ve arkadaşlarınca hazırlanan çalışma ışığında ortaya koymaya çalışalım:

Bunların içinde en önemlilerinden birisi bürokratik engellerdir. Tarım ve çevre ile ilgili olmayan pek çok kurum bu işin içine sokulmuştur. Sera yatırımlarının kolaylaştırılması bakımından imza ve onay verecek kurum sayısı azaltılmalıdır.

“Jeotermal enerji kullanmayan seralar sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri’nden izin alırken jeotermal enerji kullanan seralar, aşağıda belirtilen kurumlardan izin alma durumunda kalmaktadır

. -Kültür Ve Turizm Müdürlüğü –

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

-Devlet Su İşleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

-AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş

. -İl Jandarma Komutanlığı

-Karayolları.

“Entegre tesis niteliğinde olmayan ruhsata tabi tarım ve hayvancılık tesisleri için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 02/11/2010 tarihinde çıkardığı “Tarım ve Hayvancılık Yapılarına Ait Etüt ve Projelerin Hazırlanması ve Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi” konulu 2010/22 nolu Genelgede gerek yapı projelerinin hazırlanması ve gerekse denetime yönelik fenni mesuliyet üstlenilmesi konusunda Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinin ve İl Özel İdarelerinin teknik destek sağlanılmasının önünde bir engel olmadığı ve bu şekilde ilgili dairelerce üstlenilen yapıların, 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun hükümleri dışında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak İlimizde bu kurumlarda bunu üstlenecek yeteri teknik elaman olmadığı belirtilmiştir.”

“Ayrıca “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği”nin 63. Maddesinde tarımsal yapıların çekme mesafeleri belirlenmiş bunu göre seraların komşu parsellere 5m ve yola 10m mesafe bırakılması gerektiği belirtilmiştir. Bu husus da seracılık açısından hangi seralar için ne kadar çekme mesafesinin bırakılacağı uzman kişilerin görüşü alınılarak yeniden belirlenmelidir. Yukarıda belirtilen mevzuatlar bir bütünlük içerisinde olmadığı için seracılık yapacak bir yatırımcının bunları bilmesi ve bu prosedürleri takip etmesi bir hayli zordur. Onun için 5.1.9’da değinilen hukuki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.