Takip Et

TÜRK SEÇMENİNİN VE ÇİFTÇİSİNİN OY TERCİHLERİ

Önümüzdeki ay ülkemizde gene seçimler yapılacak.

Halkımız ise kendi vekilini,temsilcisini TBMM’ye gönderecek.

Bu yazı dizimizde genel siyasal tercihler içinde,çiftçilerin siyasal tercihlerinin tarihsel süreçte nasıl tecelli ettiğini,çiftçi-üretici çıkarları açısından nasıl olması gerektiği üzerinde duracağız.

Siyasal /parti tercihleri ele alındığında ülkemizde batıda olduğu gibi oy verme tercihin etkileyen unsurlar farklılık göstermektedir.

Ege Üniversitesi İTBF’ den Araştırma görevlisi Betül Aydoğan Ünal’ın çalışması ışığında,yakın tarihimizde seçmenlerin oy verme tercihlerini ele aldığımızda karşımıza şu sonuçlar çıkmaktadır:

“Ülkemizde uzun yıllar sağ/sol seçmen ayrımı sürmüştür. Günümüzde son çeyrek yüzyılda her ne kadar bu ayrım etkisini kaybetmiş olsa da,”Türkiye siyasetinde sağ-sol ayrımıyla uzun yıllar örtüşmüştür. Sağ kanatta yer alan partiler; çevre değerleri olan serbest piyasa ekonomisini, dini muhafazakarlığı, aile değerlerini, dini eğitimi savunan kişiler tarafından Sol kanatta yer alan partiler ise; laik, devletçi, merkezi oluşturan kişiler tarafından desteklenmiştir. Bu teorik çıkarım, pek çok ampirik çalışmayla da tasdiklenmiştir.

Türk çiftçisi bu değerlendirmenin neresinde yer almaktadır?Çiftçilerimiz büyük oranda köylüdür.Şehirli veya kasabalı da olsa köylülük geleneğini ve muhafazarlığını büyük ölçüde sürdürmektedir.

Siyasal tercihlerinde de mesleki dayanışmadan çok geleneksel oy verme alışkanlıkları değişmeden veya az değişerek sürmektedir. Bölgelerde göre farklılıklar göstermesine rağmen Trakya,Marmara,Ege ve Akdeniz sahillerinin üreticileri daha çok sosyal-demokrat eğilimli iken üretici kesim büyük bir çoğunlukla muhafazakar ve sağ etiketli partilere oy vermektedir.

Bunun yanında Batı Akdeniz Ege Sahil illeri ve Trakya çiftçisi daha çok sosyal demokrat meyillidir.Ancak tercihlerde çiftçi olma bilinci ön plana çıkmamaktadır.

1995,1999, 2002 ve daha sonraki seçimlerde Türk seçmenleri siyasi parti tercihlerini, lider, icraat ya da partinin adaylarından daha çok ideolojik nedenle yapmışlardır. İster kriz dönemleri isterse olağan dönemler olsun ideolojik faktör parti seçiminde her zaman çok önemli bir unsur olarak tespit edilmiştir.

Bununla birlikte ideolojik tercihteki yoğunluk bazı sosyoekonomik faktörlere göre değişmektedir. Gençler yaşlılara göre, eğitim düzeyi yüksek olanlar eğitim düzeyi düşük olanlara göre, erkekler kadınlara göre, memurlar, öğrenciler ve emekliler diğer toplumsal gruplara göre ideolojik nedenle parti tercihini daha çok yapmışlardır.

İlk olarak liderlerin performans ve medyatik özellikleri seçmen davranışlarını etkilemektedir.

Çiftçi/üretici kesimin de bu tespitler çerçevesinde oy kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

PARTİSİ NE OLURSA OLSUN TARIM TEMSİLCİLERİ TBMM’YE 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.