Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-73

iki yıl süren Demirel'in koalisyon hükumetinin ardından, seçimin 1977 yılının Ekim ayında yapılması gerekiyordu; fakat 5 Nisan 1977 tarihinde, CHP ve AP’nin daha önce Anayasa Komisyonu'nda birleştirilen erken seçim önergelerinin, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edilmesiyle erken seçim kararı alındı.

 

Bu seçimlerde barajsız D'Hondt sisteminin uygulandı. Seçimlere 8 siyasi parti katıldı. Seçimlerde hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı; Hükumetin kurulması için gerekli 226 sayısını bulamadı. CHP 213 (% 41,4), AP 189 (% 36,9), MSP 24 (% 8,6), MHP 16 (% 6,4), CGP 3 (% 1,9), DP 1 (% 1,9) milletvekili çıkardı. 67 ilden 42'sinde CHP, 23'ünde AP, 1'inde MSP, 1'inde de bağımsız adaylar birinci oldu.

3 Temmuz 1977 tarihinde yapılan güven oylamasında CHP güvenoyu alamazken, bir aylık sürede CHP Hükümeti ülkeyi yönetti. Hükümetin Tarım Bakanlığı görevine Fikret Gündoğan getirildi.

II.Ecevit Hükümeti her ne kadar tarım alanında herhangi bir yatırım ve düzenleme gerçekleştirememiş olsa da hükumet programında iddialı düzenlemelere yer vermiştir. Bunlar,

• Desteklemeler için kaynak yaratılacağı ve taban fiyatların erken açıklanacağı,

• Gübre ve zirai ilaç temininde belli bir takvime uyulacağı,

• Kalkınmanın köylüden başlayacağı ve sosyal adaletin sağlanacağı,

• Sanayileşmenin köyden başlayacağı,

• Tarımsal gelişme ve sanayileşmenin beraber yürütüleceği,

• Köylünün örgütlendirileceği,

• Kooperatiflerin tarımsal ve sınai yatırımlarının devlet eliyle destekleneceği,

• Köylüler için tarımsal ve toplumsal sigortanın hayata geçirileceği,

• Köy-kentlerin kurulacağı,

• Yeni bir toprak reformu yasası hazırlanacağı,

• Çiftçiler için gelir artırıcı politikaların uygulanacağı,

• Küçük ve orta boy çiftçiye kredi imkânları sağlanacağı,

• Sulamaya, kırsal elektriklendirmeye, köy yollarının yapımına önem verileceği,

• Su kaynaklarının değerlendirileceği,

• Tarımsal üretimi artırmak için tarımsal sanayinin geliştirileceği,

• Devlet Üretme Çiftliklerinin çiftçilerle işbirliği içinde çalışacakları,

• Modern hayvancılık e yan tesislerinin hızla inşa edileceği,

• Mera hayvancılığı için kredi desteği sağlanacağı,

• Hayvansal ürünleri işlemek için destek sağlanacağı,

• Su ürünlerinin ve balıkçılığın geliştirileceği, konusunda ortaya konan düzenlemelerin gerçekleşmesi bir ay gibi bir sürede geçici bir hükumetin başarması mümkün değildi.

 

Ancak bu programda uzun süre tartışılan kavram köy-kent projesi idi. MHP, köy-kent projesinin kendi parti programı olan, Dokuz şık Doktrini’nde yer alan “Tarım Kentleri” projesinin alıntısı olduğunu iddia etmiştir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.