Takip Et

2001 GENEL TARIM SAYIMI

1980 yılı genel tarım sayımından sonra Genel Tarım Sayımı hazırlık çalışmaları 12 Şubat 1990 tarihinde TÜİK tarafından oluşturulan “1991 Genel Tarım Sayım Komitesi” ile başlamıştır.

1991 Genel Tarım Sayımını, uygulamaları ve kullanılan yöntemler bakımından 1963, 1970 ve 1980 sayımları ile büyük ölçüde benzeşmekte olup, diğer sayımlardan farklılığını ise, muhtarların yerinde ziyaret yerine, il ve ilçe merkezlerine çağrılarak anketlerin burada doldurulmasının sağlanması (ikinci aşamada köy ziyaretleri yapılarak belirlenen sekiz işletmede anket uygulanmıştır), diğer sayımlarda da il düzeyinde toplanan verilerin bu kez il düzeyinde yayınlanması ve ilk sonuçların aynı yıl içerisinde yayınlanması oluşturmaktadır.

2001 Yılı Genel Tarım Sayımında, tarımsal işletme listesi ile tüm tarımsal işletmelere ilişkin ayrıntılı bilgiler toplanıp Çiftçi Kayıt Sistemi elde edilmesi ve ara yıllarda tarımsal işletmeler ile ilgili araştırmalara alt yapı oluşturulması, diğer sayımlarda da olduğu gibi, Cari Tarım İstatistikleri ile derlenemeyen tarımsal işletmelerin büyüklükleri, tipleri, arazi tasarruf şekli, arazi parça sayısı, kimyasal gübre ve zirai mücadele ilacı kullanımı, hane halkı kompozisyonu gibi bilgilerin derlenmesi amaçlanmıştır. Ancak sayımın amaçlarından birisi olan Çiftçi Kayıt Sistemi, daha sonra TKB bünyesinde oluşturulmuştur.

Sayım çalışmaları kapsamında daha önce de uygulandığı üzere, illerde “Tarım Sayımı İl Komiteleri”, ilçelerde ise “Tarım Sayımı İlçe Çalışma Grupları”nın oluşturulmuş, Tarım Sayımı İl Komiteleri ve Tarım Sayımı İlçe Çalışma Gruplarının sayımın başlangıcından bitişine kadar her türlü çalışmadan ve idari kararların alınmasından sorumlu tutulmuştur.

Sayım kapsamında, Ankara’daki üniversiteler, Adana’da Çukurova Üniversitesi ve bölgede yer alan diğer üniversiteler ve İzmir’de Ege Üniversitesi ve bölgedeki diğer üniversiteler ile konuyla ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla değişik toplantılar düzenlenmiştir. Bunların ardından 28 Mayıs 2001tarihinde birinci dönemde kapsanan (Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Isparta, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mardin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Yalova, Kilis ve Osmaniye) illerde Tarım Sayımı İl Komitesi ve Tarım Sayımı İlçe Çalışma Gruplarının katıldığı toplantı yapılmıştır.

2001 Genel Tarım Sayımında bilgiler, Muhtarlık (Muhtar ve İhtiyar Heyeti) ve hane halkından olmak üzere iki kaynaktan derlenmiştir. Bu kapsamda dört farklı çalışma yapılmıştır.

Bu çalışmalar;

• Tarımsal İşletmeler Listesi

• Köy Genel Bilgi (Muhtarlık) Soru Kâğıdı

• Tarımsal İşletmeler (Hane halkı) Soru Kâğıdı

• Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Yapılarını Araştırma Anketidir. Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Yapılarını Araştırma Anketi aynı yıl içerisinde uygulanmakla beraber, farklı bir çalışma olarak yapılmıştır. Sayımda kullanılmak amacıyla TÜİK tarafından 2001 Genel Tarım Sayımında üç ayrı soru kâğıdı kullanılarak 75 farklı veri toplanmıştır. Söz konusu soru kâğıtları aşağıda açıklanmıştır.

Alıntılar:DPT,Türkiye’de Tarımsal İstatistikler

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.