Takip Et

DÜNYA KURU İNCİR ÜRETİMİNDEKİ YERİMİZ

Son yıllarda ihracat fiyatları açısından “istikrar” gösteren ürünlerden birisi kuru incirdir.

“Dünya incir üretim miktarı yıllara göre değişmekle birlikte, son beş yıllık veriler incelendiğinde; dünya incir üretiminin 1.050.459 ton ile 2016/2017 sezonunda en düşük düzeyde, 2016/2017 sezonunda ise 1.159.215 ton ile en yüksek seviyede gerçekleştiği görülmektedir. Tablodaki verilerden görüldüğü üzere dünya incir üretiminde fazla dalgalanma yaşanmamakta ve üretimde her yıl birbirine yakın değerler elde edilmektedir.”

Eldeki stokların da sınırlı olması diğer sezona fazla mal aktarımı da yaptırmamaktadır.

“Yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 115.670 ton civarında olan dünya kuru incir üretiminin yarısına yakın bir bölümü ülkemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Son 7 yıllık veriler incelendiğinde; 2016/2017 yılında 127.500 ton olan dünya kuru incir üretimi içerisinde % 57’lik payla birinci sırada yer alan ülkemizden sonra, % 23,5’lik payla İran ikinci, % 7’lik payla da ABD üçüncü sırada yer almaktadır. “

“Dünya kuru incir üretiminin % 15-20’si üretici ülkeler tarafından tüketilmekte olup, üretici ülkelerin iç tüketiminden arta kalan kısım ise, ihracata konu olmaktadır. Dünya piyasalarında ihraç olunan kuru incirin %60’dan fazlası ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Dünya kuru incir üretiminde olduğu gibi, ihracatında da birinci sırada yer alan ülkemiz, bu konumu nedeni ile dünya fiyatlarını da önemli ölçüde etkilemektedir.”

“Veriler değerlendirildiğinde son yedi sezondaki üretimin ortalama 115.670 ton civarında olduğu görülmektedir.

Başlıca üretici ülkeler itibariyle dünya kuru incir üretim rakamlarına ilişkin olarak verilen tablodaki yedi dönemin ortalamasına göre Türkiye 64.199 ton üretim ile dünya üretiminin yarısından fazlasını karşılayarak, sektörde en çok üretim yapan ülke konumundadır. “

“Türkiye sektörün en kaliteli üretim yapan üretici ülkesidir. 2016/2017 yılı kuru incir üretiminde Türkiye’yi, 30.000 ton ile İran, 9.000 ton ile ABD ve 7.500 ton ile Yunanistan izlemektedir. Dünya incir üretiminde ikinci sırada yer alan Mısır’ın, kuru incir üretimi sıralamasında önemli bir yer almaması, üretimi yapılan incirlerin taze olarak değerlendirildiğini, ayrıca ihracat sıralamasında da aynı durumun mevcut olması, ürünün tamamına yakınının iç pazarda tüketildiğini göstermektedir.”

“2004/2005 yılında 55.600 ton olan ülkemiz kuru incir üretimi, 2006/2007 yılında 60.393 tona ulaşmış, 2007/2008 yılında iklim şartlarına bağlı olarak gerilemiş, 2015/16 sezonunda 74.505 ton seviyelerine kadar yükselmiş, 2016/17 sezonunda ise iklim şartlarına bağlı olarak 72.000 ton seviyesine gerilemiş, 2017/18 sezonunda ise 78.200 seviyelerine yükselmiş, 2018 yılı rekoltesi 80 bin ton olarak gerçekleşmiş olup bunun dışında genel olarak 55.000 tonun üzerinde seyretmiştir.”(*)

2019 yılı kuru incir rekoltesi 15 Ağustos sonrasında tahmin edilecektir.

2019 yılı için ilk izlenimler; tane irilikleri daha fazla,rekolte 2018’e yakın,kalite şu anda en üst düzeydedir.

İhraç malları genelde orta kalibrede yoğunlaştığı için büyük kalibre kuru incirin iç piyasada tüketileceği gerçeği karşımıza çıkmaktadır.

(*):Kaynak:Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı 2017 Yılı Kuru İncir raporu 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.