Takip Et

TARIMSAL PLANLAMANIN ÖNEMİ

Tarım; bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, girdi üretimi,temini ve ürünlerin pazara hazır edilmesi,pazarlanması gibi birbirini takip eden bir dizi süreci kapsamaktadır.

Tarımsal faaliyetler özen gerektiren edal olması arzu edilen bir çok eylemden oluşmaktadır.Her ne kadar günümüzde bu ideallere ulaşmak tam anlamı ile mümkün olmuyorsa ana gerekçe ve ilk adımda yapılması gereken planlamadır.

Günümüzde tarım aşağıdaki bazı olumlu ve olumsuz özellikleri taşımaktadır.

Tarımsal üretimde elde edilen ürünler organik maddelerdir.

 Türkiye’de tarımda iş ve aile yaşantısı bir bütündür ve kurumsallaşmamış bir işletme yönetimi hâkimdir.

 Tarımsal üretim doğal şartlara bağlıdır.

 Tarım işletmelerinde genellikle çeşitli ürünler yetiştirilir.Bunun avantajı kadar dezavantajı da bulunmaktadır.

 Tarımda mevsim değişmeleri sebebiyle işler sürekli olmamakta ve iş gücü ihtiyacı değişmektedir.

 Tarımda makine kullanımı, üretimin her aşamasında yaygın değildir.Yoğun emek maliyeti artırmaktadır.

 Tarımda, ürün elde edebilmek için belirli bir sürenin geçmesini beklemek gerekir.Bu süreç maliyet gerektirmektedir.

 Tarım işletmelerinin genellikle küçük ölçektedir. Ticari olmaktan çok geçimliktir.

 Risk ve belirsizlik çoktur.

 Tarımsal faaliyette azalan verim kanunu geçerlidir.

 Tarım ürünlerinin talep ve arz elastikiyetleri düşüktür.

 Konjonktürün etkileri yönünden de tarım bazı farklılıklara sahiptir.

 Tarım kesiminde eğitim ve gelir düzeyi düşüktür.

 Sosyal güvenlik uygulamaları yetersizdir.

Pazarlama sistemi üreticinin aleyhinedir.

Ürün planlaması mevcut değildir.

Özellikle son iki maddede devlete büyük görevler düşmektedir.

Bunun yanında üretici tarım işletmesinde kendi planlamasını yapmak zorundadır.

İşletmede doğal, teknik ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak hangi üretim faaliyetlerine ne kadar yer verileceğine,  Hangi kaynaklardan ne kadar kullanılacağına,

 İş gücü planlamasının nasıl yapılacağına,

 İşletmede kullanılacak sermayenin sağlanacağı kaynakların ve bunun nasıl kullanılacağının belirlenmesine,

 Toprak verimliliğinin muhafazasına,

 Girdi kullanımında masraf minimizasyonunun sağlanmasına,

 İşletmecinin kârının en yükseğe çıkmasına olanak sağlanmalıdır.

Alıntı:İklim Değişikliği Sempozyumu 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.