Takip Et

KÜRESEL SISINMANIN DOĞAL NEDENLERİ

Bundan böyle Türk çiftçisi için kuraklık ve iklim değişikliği, finans, döviz kuru, ürün fiyatları, pazarlama, ihracat kadar önemli hale gelecektir. Çünkü kuraklığın tarıma ilk etkisi tarımsal sulama sularının her yıl daha da azalacak olmasıdır.

Dünkü yazımızda küresel ısınmanın ne olduğundan bahsetmiştik.

Bir akademik araştırma olan H.Naci Bayraç ve Emrah Doğan’ın “Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri” adlı çalışması gerçekten değerli. Çalışmada, yazı başlığımızın cevapları verilmektedir.

“Küresel ısınmanın temel nedeni; atmosfere salınan sera gazlarının yoğunluğunun olması gereken değerlerin çok üzerinde olmasıdır. Bu gazların atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışına bağlı olarak, doğal sera etkisinin hızlanması sonucunda yeryüzü ve atmosferin alt tabakalarında oluşan sıcaklık giderek yükselmektedir.”

“Sanayi devriminden günümüze kadar atmosferdeki sera gazı miktarında önemli artışlar olmuştur. 1750 yılından bu yana, atmosferdeki CO2 seviyesi yaklaşık % 30 artarak, 280 ppm (parts per million)’den bugün 380 ppm’e yükselmiştir. Günümüzde CO2 yoğunlaşması, her yıl yaklaşık 1,5 ppm dolayında artmaktadır. Bu nedenle, atmosferik sera gazı yoğunlaşmalarını belirli bir düzeyde tutabilmek için, küresel emisyon seviyesinin şu an olduğundan daha az olması gerekmektedir.”

“Konunun “çevreci” taraflarına göre atmosferdeki CO2 hacminin 550 ppm’de tutulması hedefi, yaygın olarak kullanılan bir ölçüttür. Küresel sera gazı emisyonlarında % 60’lık bir azaltma olması gerektiğini tahmin edilmektedir. Ancak, dünya enerji talebinin hızla yükseldiği bir ortamda bunu gerçekleştirmek oldukça zor gözükmektedir.”

“Küresel ısınmaya neden olan sera gazları, çoğunlukla enerji üretimi ve ısıtma amaçlı fosil yakıtların yakılması, sanayi, ulaştırma, arazi kullanımı değişikliği, atık yönetimi etkinliklerden kaynaklanmaktadır.”

“Küresel ısınma oluşumunun doğal nedenleri arasında yeryüzünde kıta kayma hareketleri sonucu oluşan dağ oluşumlarının mevcut hava akımlarının yönünü değiştirmesi, volkanik patlamalar sonucu atmosfere karışan aerosoller, kül ve toz parçacıkları, güneşin manyetik alanındaki dalgalanmalar ve güneş lekelerinin etkisiyle küresel ısınma sayılabilir.”

“Ayrıca Dünya’nın presizyon hareketleri sonucu, zaman zaman sıcak ve soğuk dönemler yaşanmıştır, bu durum dünyanın doğal ısınmasının diğer bir nedenini oluşturmaktadır.”

“Bir başka doğal neden ise okyanuslardaki bölgesel su akıntılarında meydana gelen değişiklikler de dünya iklimine etki etmektedir. Atmosfer ve okyanus dönüşümü sırasında oluşan olayları, tropikal ve alt-tropikal bölgelerde yüzey sularının ısınmasına-soğumasına neden olarak genellikle 4,5 yılda bir düzenli olarak iklimi değiştirmektedir.”

Ne yazık ki insan oğlu ve üreticiler olarak doğal nedenlerle mücadele etme şansımız yok.

Ancak hep birlikte tedbirlerimizi sıklaştırabiliriz.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.