Takip Et

MERALARLA İLGİLİ SORUNLAR-2

Son yıllarda meraların amaç dışı kullanımı aldı başını gidiyor.Bu amaçla meraları ilgilendiren yasaları ve mevcut sorunları yazmayı sürdürüyoruz.

Mera Alanlarını Kullananların Sorumluluk Almamasından Doğan Sorunlar; Mera ve çayır alanları köy ve belediyeler tarafından kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, bunların kullanımı ile ilgili olarak, kullanıcılara herhangi bir yükümlülük de getirilmemişti. Bu yüzden asıl sahibi devlet olan meralarda kullanıcılar tarafından erken ve aşırı otlatma yapılmakta, bu olay mera ve çayırların verimlerinin düşmesine ve mera alanlarının azalmasına neden olmaktaydı.

Çayır ve mera alanlarının asıl sahibi devlet olduğundan, bu alanlardan sorumlu olan ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde bulunması gereken bir birime gereksinim duyulmaktaydı.

Bu birimin, üniversite gibi bilimsel kurumlar ile gerektiğinde beraber çalışma yapacak şekilde örgütlenmesi gerekmektedir.

Bilimsel kurumların mera ve çayır alanlarının yapısı, kapasitesi, üzerindeki bitki örtüsünün özelliği gibi konularda bilgi vermeleri, önemlidir. Böylece mera ve çayır alanları ile ilgili mevcut sorunlarda bilimsel yöntemler kullanılarak daha sağlıklı ve kalıcı çözümler üretilebilecektir.

Tarımsal Yayım Çalışmalarının Yetersizliği; Mera ve çayır alanları ile ilgili düzenlemelerin çeşitliliği ve yetersizliğinin yanı sıra mera ve çayır alanlarının kullanımı konusunda eğitim çalışmalarının yetersizliği bu alanların tahrip edilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Planlı ve koordineli olarak diğer kurumların çalışmalarına yayım kuruluşlarının çalışmalarının entegre edilmemesi de mera alanlarının tahribini artırmıştır.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin ve otlatma yapan çobanların mera ve çayırların kullanımı ile ilgili konularda bilgilendirilmemesi ve eğitilmemesi sorunun çözümünü güçleştirmiştir.

Tarımsal yayım kuruluşlarında, yem bitkileri, çayır ve meralar konusunda uzmanlaşan personelin yetersizliği ve yayım kuruluşlarında personel hareketliliğinin fazla oluşu bu konularda görev yapan personelin etkili olmasını engellemektedir.

En önemli sorunlardan birisi de meraların jeotermal imtiyaz sahibi şirketlere tahsisi.Bunun anlamı da “alın bildiğiniz gibi yok edin”dir.

Bir jeotermal enerji üretim şirketi

Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacını değiştirmek için gerekli belgeler:

a) İlgili müdürlük veya Genel Müdürlükten gerekçeli rapor,

b) Jeotermal kaynak kullanım izni veya ruhsat,

c) Talep edilen alanın 1/5000 ölçekli harita üzerine işlenmiş vaziyet planı,

d) ÇED raporu,

e) Koruma alanları etüt raporu,

f) Jeotermal akışkanın kullanım sonrası nasıl uzaklaştırılacağına ilişkin belge,

g) Fizibilite raporu ile Mera Komisyonu tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler,

h) Yirmi yıllık ot gelirinin yatırıldığına ilişkin belge getirdiğinde meraları yok etme hakkına sahip olmaktadır.

Kaynak: Türkiye’de Mera Kanunu Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi Celal Cevher ve Diğerleri. (NAİM ÖZDAMAR-DENGE YAZAR VE BUHARKENT MUHABİRİ)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.