Takip Et

TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFLERİNİN DURUMU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2017 Mayıs ayında yayınlanan kooperatifçilik raporunda günümüzde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatiflerin durumunu içeren bilgileri okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz:

“Cumhuriyetin ilk yıllarında milli gelirin büyük kısmı tarımdan karşılanmakta, işgücünün büyük kısmı tarımda istihdam edilmekte ve nüfusun büyük çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşamaktaydı. Bu nedenle, dönemin ekonomik ve sosyal politikalarının belirlenmesinde de tarımsal konular önemli etken olmuştur. Türk tarımı üzerine 1920’li yıllarda yapılan analizlerde tarımın iki ana düşmanının tefeci ve kasaba eşrafı olduğu vurgusuna sıkça rastlanmaktadır. (KÖYMEN, 1999)

Tarım sektörünün finansman ihtiyacı ve pazarlama sorunlarına çözüm arayışında olan Cumhuriyetin kurucuları, Memleket Sandıkları ve onu izleyen dönemde kurulan kooperatiflerin deneyiminden istifade edilmesini ve kooperatifleşmeye önem verilmesini savunmuşlardır. (KOCABAŞ, 2011)

Bunun bir sonucu olarak 1924 yılında İtibari Zirai Birlikleri Kanunu, 1929 yılında Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu, 1935 yılında 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunları yürürlüğe girmiştir. Bu kanunlar aynı zamanda Cumhuriyetin kooperatifçilikle ilgili ilk yasal düzenlemeleridir.

Tarımsal faaliyet gösteren kooperatifler, üreticilerin (ortaklarının) karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle tarımsal üretim faaliyetleri ile mesleki faaliyetlerinde ihtiyaçlarını karşılamak, ürünlerini daha iyi değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuşlardır. Bu amacı gerçekleştirmek için ortaklarının üretim girdilerini temin etmek, ürünlerini alıp en iyi şartlarda değerlendirmek, gerekirse işleyip mamul haline getirerek piyasaya sürmek ve ortaklarının finansman ihtiyaçlarını ayni veya nakdi kredi yoluyla karşılamak faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Dünya’da ve Türkiye’de kooperatifçiliğin uygulama bulduğu alanların başında tarım sektörü gelmektedir. Günümüzde en başarılı kooperatifler arasında da tarımsal faaliyet gösteren kooperatifler ile kırsal alanda finansal hizmetler yürüten kooperatif bankaları ilk sırada yer almaktadır. Yapısal özellikleri gereği tarım sektöründe dayanışma ilişkilerine sıkça rastlanır. Tarımda dayanışma ilişkilerini ve kooperatifçiliği önemli kılan birçok neden bulunmaktadır." 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.