Takip Et

1930-1939 YILLARI ARASI TÜRK TARIMI

Tarım sektörünün GSYİH içindeki payı 1930'da %49.0 iken, 1934'e kadar gerilemiş ve bu yılda %37.5 olmuştur. 1936'da %46.9 ile 1930 ve 1931'den sonra dönem içindeki en yüksek paya ulaşılmış ve bundan sonra düşerek 1939'da %41.7 olmuştur.

Bu dönemde tarım sektörünü ilgilendiren bazı vergilerde değişiklikler yapılırken bazıları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bunlardan birisi de Hayvanlar Vergisi’dir.

Hayvanlar Vergisi Sayım Vergisi’nin devamı olarak nitelendirilebilecek olan Hayvanlar Vergisi 1931 yılında kabul edilmiş olup, hayvan yetiştirenlerin korunması gerekçesiyle getirilmiştir. Yapılan değişikliklerle vergi miktarı önemli derecede düşürülmüştür. 1931 yılını izleyen yıllarda hayvan değerlerindeki düşmeler vergi miktarıyla hayvan değerleri arasındaki oranı bozduğu ve vergi ağır gelmeye başladığı için 1936 yılında önemli vergi indirimleri yapılmıştır.

1929-1939 döneminde arazi Vergisi'nin arazi büyüklüğüne göre, Hayvanlar Vergisi'nin de hayvan sayısına göre belirlenmesi; krizin tarım ürünleri fiyatlarını ve tarımda çalışanların gelirlerini düşürmesi tarım kesiminin vergi yükünü artırmıştır (369).

Veraset ve İntikal Vergisi

Gayrimenkuller Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinden beri ferağ ve intikal harçlarına (ferağ harcı gayrimenkullerin satışı yoluyla, intikal harcı ise, veraset yoluyla bir elden diğerine geçerken alınan harçlardır) tabi tutulmuş olup; cumhuriyet döneminde de gayrimenkul ve menkul malların gerek veraset, gerekse bağış yoluyla ivazsız intikalleri 1926 tarihli Veraset ve İntikal Vergisi kapsamına alınmıştır (370).

Cumhuriyet yönetimi 1932 yılından sonra tarım kesimine yeni bir vergi getirmemiş, mevcut vergilerde önemli indirimler yapmıştır. Günün koşulları itibarıyla, geniş halk kesimini ve büyük gelirleri ilgilendiren vergi indirimleri yapılırken, bütçe dengesinin bozulmamasına da önem gösterilmesi tutarlı bir maliye politikasıdır (371). 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.