Takip Et

YUNANİSTAN’DA TARIM VE TARIMSAL ÖRGÜTLENME-1

Türk tarımını değerlendirirken diğer tarımcı ülke ve devletlerle hem başarı hikâyeleri hem de rakamsal üretim ve ihracat değerlerini kıstas alarak sonuca ulaşırız.

Bu köşede bugünden itibaren tarımda söz sahibi ülkelerintarımsal tarih,tarımsal gelişme ,tarımsal örgütlenmelerini ve başarı hikayelerini içeren bir yazı dizisi yayınlayacağız.

İlk ülke:Yunanistan.

Yunaistan’da tarım turizm ve denzi taşımacışlığı sektölerinden sonra hasılası en fazla olan sektör.Bunda da AB fonlarının payı çok önemli bir rol oynamakta.

Komşumuz Yunanistan AB Tarım fonlarından en fazla yararlananülkelerin başında gelmekte. Tabii ki bunu da devletin üstün diplomasi yeteneği sayesinde başarmakta.

Gerçek nüfusu 6-6,5 milyon, Yunanistan’da yaşayan nüfusu ise 10.5 milyon olan Yunanistan’da aktif nüfusun yaklaşık olarak %19’u tarım sektöründen geçimini sağlamaktadır. Tarımın gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) içindeki payı %15 civarında olup, tarım ürünlerinin %30-40 miktarında bir oranı ihraç edilmektedir. Yaklaşık olarak 4 milyon hektarlık tarım arazisinin %30’u sulu tarım yapılan arazilerdir.

Yunanistan tarımı 1981’den itibaren AB desteklemeleri ile bir ivme kazanmış,1991 ‘li yıllardan ititbaren AB desteklemeleri zirve yapmıştır.Desteklemelerin az bir bölümü kredilendeirme olarak şekillenirken çoğunluğu Yunan çiftçisine doğrudan ve dolaylı olarak “hibe “ olarak ulaşmıştır.

Yunanistan’da tarımsal örgütlenme kooperatif,şirket ve sendikal alanlarda gelişmiştir.1980’lerden itibaren tarımda üretici kontrol,insiyatif ve marifeti oldukça yüksek oranlara ve etkiye ulaşmıştır.

Tarihi 19.yüzyıla dayanan bir tarımsalkooperatifçilik geçmişi olan Yunanistan’da 1780’li yıllarda hayvancılık alanında başlamış,koyunculuk yapan bazı üreticilerin damızlık yetiştirmek ve pazarlamak üzere birlikte hareket etmesiyle ilk olarak ortaya çıkmıştır.

Buna paralel olarak aynı dönemde pamuklu bezi boyayıp ihraç etmek amacıyla “Kardeşlik Dayanışması” adında başka bir başka kooperatif yapı ortaya çıkmıştır.

Tüketim kooperatiflerinin ortaya çıkışı ise 20.yüzyılın başlarında ekonomik sıkıntıları gidermek amacı ile birleşmeler sonucu kooperatifler olarak ortaya çıkmıştır.

O dönemde ekonominin gerçeği olarak Yunan tefecilerden çok yüksek faizlerle kredi alabilen çiftçiler, üretim girdilerini finanse edebilmek amacıyla tarımsal üretim ve pazarlama kooperatiflerini kurmaya başlamışlardır.

Yunanistan Devleti ve hükümetleri tarımsal gelişmeye ve üretici haklarına özel önem vermiş, 1913 yılında başlayan modern kooğperatifçilik akımı,1915 yılında “yasası” na kavuşmuştur.

1979 yılında başlayan AB düzenlemeleri sonucu kooperatiflerin hukuksal yapılanması çalışmaları, 1985 yılında neticelenmiştir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.