Takip Et

SEÇMEN TERCİHİNDE PARTİ VE LİDER

Türk seçmeninin siyasal tercih değişikliği ile ilgili davranışları çok az değişmektedir.Bunun için de toplumsal gereklilik yanında lider ve parti özellikleri öne çıkmaktadır.

1990’lı yıllarla beraber parti kimliği seçmen için önemli bir tercih nedeni olmuştur.Türk seçmeni çoğu zaman, partizanlık bağını fazla önemsediği için eleştirilmiştir.

Sayılan pek çok neden ve üretilen teoriler neden bazı seçmenlerin partizanlık bağı kurduğu partiden başka bir partiye oy verdiğini ya da seçimlerde oy kullanmadığını açıklamakta yetersiz kalmaktadır.

Tek ve iki partinin hakim olduğu dönemlerde lider partisi veya lider özelliğini dikkate alan seçmen tercihlerinin zaman içinde esnemesine rağmen halen de sürdüğü bir gerçektir.

”Bunun yanında 1990’lı yıllardan itibaren seçmenlerde 1946-1980 dönemine göre parti tercihlerini daha fazla değiştirdikleri görülmüştür.

Seçmenlerin parti tercih nedenlerinin başında “partinin programı” gelmektedir. Bunu sırasıyla “partinin icraatları”, “partinin kadrosu” ve “partinin lideri” takip etmektedir. Bu durum seçmenin sadece lider veya sadece ideoloji gibi saiklere bağlı kalarak hareket etmediğini, rasyonel davranarak gelecek beklentisine hizmet edeceğini düşündüğü partilere yöneldiğini göstermektedir.

“Parti kimliği modelinin geçerliliğini önemli ölçüde yitirmesinin bir diğer sebebi ise yine 1990’lı yıllarda partiler arasında önemli farkların giderek azalması, birçok partinin merkeze yakın politikalar belirlemesidir.”

‘İnsanlar sosyal gruplarına göre oy verir’ diyen sosyolojik modeller, yeni siyasi partilerin doğuşuna sebep olarak sosyal ve tarihi yapıyı öne çıkarmaktadır.”

Tarım kesimi de bu ölçüler içinde oy tercihini kullanmaktadır.Cumhuriyet öncesi ve döneminde “Çiftçi-Köylü partileri kurulmasına rağmen Türk çiftçisinin bu partileri tercih etmeyişinin temelinde inandırıcılık yanında eski partisi ve liderinden vaz geçmeme davranışı yatmaktadır.

“Ekonomik oy verme modeli ise, oy dalgalanmalarını açıklamak için önemli ipuçları sunmaktadır. Bu modele göre, tercihler ve oyun rengi arası ilişki politik konjonktüre göre farklılıklar gösterebilmektedir."

Bu açıdan ele alındığında Türk çiftçisinin ekonomik zorlukları yaşadığı dönemlerin sonunda dahi tercihini ,zorlukları yaşatan siyasi partiden yana kullandığı da görülmüştür.

PARTİSİ NE OLURSA OLSUN TARIM TEMSİLCİLERİ TBMM’YE 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.