Takip Et

TÜRK TARIMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE DESTEKLEMELER

Devletin tarım politikaları geliştirerek tarımsal üretimi ve tarım istihdamını desteklemesinin önünde bir takım engeller bulunmaktadır. Ancak bu engelleri açıklamadan önce söz edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Devlet kendi oluşturduğu tarım politikaları açısından tamamen özgür bir biçimde hareket edememektedir.

 

Politika oluşturma aşamasında iç ve dış etken unsurların engelleyici etkisi bulunmaktadır. Örneğin, yeteri ölçüde teknolojiye sahip olunamadığı bir ortamda, devletin tarımı destekleyecek politika(lar) üretmesi, politikacılar,yüksek bürokrasi ve diğer sektörlerin tarım üzerindeki baskıları…

 

Bu bağlamda değerlendirildiği takdirde tarım politikalarının oluşturulması aşamasında ortaya çıkan engeller şu şekilde sıralanabilmektedir (Erdoğan, 2012: 61):

 

• Tarım için gerekli olan araç-gereç kaynakları,

• Teknolojik olanaklar,

• Üreticilerin beklentileri, tereddütleri, imkânları ve imkânsızlıkları,

• Tüketicilerin beklentileri ve maddi imkânları,

• Küresel çerçevede yaşanan ekonomik çalkantılar,

• Tarım haricinde devlete kaynak sağlayan diğer unsurlar,

• Uluslararası anlaşmalar, • Genel bütçenin durumu,

• Tarım alanında çalışabilecek kalifiyeli iş gücü,

• Tarım sektörünün alt yapısının sağlam olması,

• Tarım sektörünün sanayileşme potansiyeli,

• Diğer sektörlerin tarım aleyhine lobi faaliyetleri,

• Politikacıların güçlü sektörler yanında yer almaları,

• Tarım üst bürokrasisinin zafiyeti,ufuksuzluğu,dogmatik ve skolastik düşünce yapısından sıyrılamaması.

 

Tarım sektöründe destekleme faaliyetleri; tarım üretiminin korunması, tarım üretiminin özendirilmesi ve sürdürülebilir bir tarım üretiminin gerçekleştirilmesi amaç ve faaliyetlerini içermektedir. Tarımsal üretim destekleri arasında aşağıdaki unsurlar sayılabilir:

 

• Fiyat ve ürün satın alma desteği,

• Tarım ürünlerinin dış pazarlarda serbest bir biçimde satılabilmesi için gerekli olan teşvik ve kanuni düzenleme desteği,

• Tohum desteği,

• Kredi desteği,

• Üretimi teşvik etmek için maddi destek,

• Tarımsal üretimi geliştirmek için alt yapı desteği,

• Denetim hizmet desteği,

• Pazarlama ve tanıtım desteğidir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.