Takip Et

DÜNYADA İYİ TARIMIN AMACINA YÖNELİK KISA VE YAKIN GEÇMİŞ

Bugün de İyi Tarımın önemi üzerinde duracağız.Bundan sonra da İTU ve Organik tarım hakkında yazmaya devam edeceğiz.Ta ki Tarım ve Orman Bakanlığı üst bürokratları idrak edene kadar…

Dünya neden İyi Tarım uygulamaların yöneldi?

“Dünyada artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak için, kimyasal girdilerin yoğun kullanıldığı ileri teknolojik uygulamalara yer veren yöntemler geliştirilmiştir. Ancak bu yöntemlerin üretimi artırıcı etkilerine karşın, neden olduğu çevresel sorunlar 1960’ların sonu ile 1970’lerin başında artma eğilimi göstermiştir. Kalkınma sürecinin başında yerel ölçekli görülen çevresel sorunlar, daha sonra ülke sınırlarının ötesine taşmış, ortaya çıkan zararlar ise bölgesel ve uluslararası boyuta ulaşmıştır (Kaypak, 2011).”

“Zamanla artan bu çevresel sorunlar, mevcut doğal kaynakların etkin kullanımına odaklanan sürdürülebilir tarım sistemlerinin geliştirilmesinin ilk adımını oluşturmuştur. Daha sonraki süreçte insan sağlığını ve çevreyi koruyan tarımsal üretimin sağlanmasında, sürdürülebilir tarım sistemlerinin yaygınlaştırılması önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, günümüzün en yaygın sürdürülebilir tarım sistemlerinden biri olan iyi tarım uygulamaları her geçen gün artmaktadır.”

“İyi tarım uygulamaları kavramı, son yıllarda hızlı bir şekilde değişen ve küreselleşen gıda ekonomisiyle ilgili paydaşların gıda üretimi ve kalitesi, gıda güvenliği, tarımın çevresel sürdürülebilirliği hakkındaki taahhütleri bağlamında ortaya çıkmıştır. Bu paydaşlar; orta ve uzun vadede gıda güvenliği, gıda kalitesi, üretim etkinliği, çevresel kazanımların belirli hedeflerini karşılayan gıda işleme ve perakende firmaları, çiftçiler, tarım işçileri ve tüketicileri kapsamaktadır (İçel, 2007). İyi tarım uygulamalarında kimyasal girdi kullanımı söz konusu olmakla birlikte, girdiler insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tatbik edilmektedir (Hasdemir, 2011).”

“İyi tarım uygulamaları kontrollü bir tarımsal faaliyet olup, tüm uygulamaların kayıt altına alınmasını esas almaktadır. Bu kayıtlar; ürünün tür ve çeşidi, kullanılan gübre ve zirai ilacın uygulama nedeni, zamanı, miktarı, öneriyi yapanın ve uygulayıcının ismi, bu konudaki yetkinliği, ürünün kaç gün sonra hasat edileceği ve su kalitesini de kapsayan sulamayla ilgili tüm detayları içermektedir. Böylelikle iyi tarım uygulamalarında, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik yerine getirilmiş olmaktadır (Aksoy ve ark., 2013).”

“EUREPGAP ismi, protokolün küresel ticaret modeline uyum sağlaması amacıyla, Eylül 2007’de düzenlenen sekizinci yıllık konferansta GLOBALGAP olarak değiştirilmiştir. GLOBALGAP kapsamında; bitkisel ürünlere (meyve, sebze, çiçek, süs bitkileri, yeşil kahve, çay vb.), çiftlik hayvanlarına (sığır, koyun, süt hayvancılığı vb.) ve su ürünlerine (somon, karides, köpek balığı vb.) standartlar uygulanmaktadır (Öner ve Işın, 2010).”

“Tarımda bilinçsiz ve aşırı girdi kullanımının ürünlerde bıraktığı kalıntıları en aza indirmek ve sürdürülebilir çevreyi sağlamak amacıyla, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede sürdürülebilir tarım sistemleri desteklenmektedir.”

İşte bu amaçlardan dolayı İYİ TARIM önemlidir.

Kaynak: A.Eryılmaz - O. Kılıç: “Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.