Takip Et

TARIMSAL SULAMADA NELER YAPMALIYIZ

Tarımsal sulama Türk tarımının sürekliliği ve gıda üretimi açısından son derece elzemdir.Bunun için de ele aldığımız sorunlar ışığında nelerin yapılması gerektiğini Ankara Ünveristesi Ziraat Fakültesi öğretim Üyeleri Prof Dr. Belgin Çakmak,Doç.Dr. Murat Yıldırım ve Prof Dr. Turhan Aküzüm’ün çözümlerini sunalım:

“Türkiye’de su kullanıcı sektörler içerisinde, tarım en fazla su kullanıcı sektör olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle tarımda etkin su kullanımını sağlayan araç ve tekniklerin kullanımı ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır.”

“Tarımda mevcut su kullanımının değişmeden devam etmesi durumunda ülkemizde su kıtlığının bir su krizine dönüşme ihtimali yüksektir.”

“ Tarım sektörünün olası bir su sorunundan en az düzeyde etkilenmesi için önlemler alınmalı ve sulama yönetimine gereken önem verilmelidir. Bu nedenle tarımda,

• Kısıtlı sulama yapılması,

• Basınçlı sulama yöntemlerine göre sulama sistemlerinin projelendirilmesi,

• Alternatif su kaynaklarının (Atık suların geri kazanımı, yüzey sularının suyun kıt olduğu alanlara yönlendirilmesi, su tasarrufu sağlayan sulama yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi, atık sulardan ve drenaj sularından yararlanma olanakları) geliştirilmesi,

• Su dağıtım kayıplarının en aza indirilmesi için açık sistemlerden vazgeçilerek kapalı borulu sistemlerin yaygınlaştırılması,

• Sulama suyu kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi,

• Su ücretlendirme politikasının (bitki-alan yerine, su miktarı) yeniden ele alınması ve hacim esasına dayalı fiyatlandırmaya geçiş için altyapı oluşturulması,

• Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması,

• Çiftçi eğitimine daha fazla önem verilmesi ve eğitimlerin yaygınlaştırılması,

• Su kaynaklarının etkin bir şekilde korunması ve kullanılması hususlarında kapsamlı bir su yasasının bir an önce çıkarılması, gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.