Takip Et

Aydın’da örtü altı üretim-jeotermal enerjinin ilişkileri-14

Aydın’da jeotermal enerjiden niçin seracılıkta yararlanamıyoruz sorusunun cevabını önündeki engelleri sıralayarak, 2012 yılında Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce hazırlanan konu ile ilgili Kamil Özdemir ve arkadaşlarınca hazırlanan bir projeden verebilmekteyiz:

“Jeotermal sahaların ruhsatlandırılmış olması: Jeotermal enerjinin seracılıkta kullanımının önündeki en büyük engel ise; jeotermal sahaların ihaleyle satılması sonucu bu sahaları alan kişilerle seracılık yapacak kişilerin farklı kişiler olması hususudur. Jeotermal sahaları alan kişiler kendileri seracılık yapmak istediklerinde problem yaşanmazken başkaları seracılık yapmak istediğinde değişik gerekçelerle jeotermal enerjiyi seracılara vermek istememekteler veya çok pahalıya verme eğiliminde olmaktadırlar.

Bunun için de reenjeksiyonun teknik zorluklarını, satılacak akışkana birden fazla talipli çıkmasında oluşacak Pazar kargaşasını, çok kişinin üretime müdahil olacağını içeren bahaneler öne sürmektedirler.

“Jeotermal saha sahipleri kendileri dışındaki seracılık yapmak isteyen kişilere jeotermal enerji vermeme gerekçelerinin bazılarında haklı da olabilirler. Zira jeotermal yatırımlarının yüksek olması ve seracılık yapacak kişilerin az olması veya seracılık yapılacak alanların farklı yerlerde olması nedeniyle bu alanlara jeotermal ısının taşınması maliyetinin yüksek olması, jeotermal enerjinin seracılıkta kullanımını güçleştirmektedir. Jeotermal sahaya yakın bir yerde geniş bir alanda toplu şekilde seracılık yapılacak olsa belki bu alana verilecek jeotermal ısı için yapılacak maliyetler ekonomik olacağından firma sahipleri buna sıcak bakabileceklerdir. Bu açıdan jeotermal sahaları alan firmaların seracılığa enerji verebilmesi için sera bölgesinin öncelikle jeotermal kaynağa ne kadar uzakta olduğunu ve ne kadar alanda seracılık yapılacağını bilmeleri gerekmektedir. Jeotermal kaynak sahipleri, buna göre yapacağı yatırımı ve yıllık işletme maliyetlerini de hesaplayarak ne kadar yatırım yapacaklarını ve seralara kaç liradan enerji verebileceklerini belirlemeleri kolay olacaktır. Bunun için jeotermal kaynağın bulunduğu yerlerde toplu seralar kurulmalıdır. Bunun da en uygun şekli sera amaçlı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması şeklidir. Sera amaçlı TDİOSB kurulması aşamasında ve sonrasında bazı problemler mevcut olup bu hususlar aşağıda 5.1.6’da belirtilmiştir.”

“Jeotermal enerjinin diğer alanlarda kullanımını sağlamak açısından Kanunun hazırlanması esnasında jeotermal sahanın bulunduğu yerdeki yerel yönetimlere bölgenin ihtiyaçlarına göre öncelik belirleme inisiyatifi verilmesi gerekirdi veya yerel yönetimlere jeotermali kullanma imkanları tanınması gerekirdi. Kanunda bundan sonra bu kapsamda bir değişiklik yapılsa bile bundan sonra ihalesi yapılacak sahalar için faydası olacaktır. Kanunda değişiklik yapılmadığı durumda jeotermal sahaların kiralanması esnasında kira şartnamesine başka amaçlar için kullanım şartı getirilmesi jeotermal enerjinin bölge ihtiyaçlarına göre daha etkin kullanımını sağlayacaktır. Şu an için bu belirtilen hususlar yapılamadığı için jeotermal saha sahiplerinin sahip oldukları sahalardaki jeotermal enerjiyi başka alanlarda kullandırmak açısından kanunen hiçbir yaptırım veya zorlama söz konusu değildir. İlimizde iki adet firmanın jeotermalden yararlanmak amacıyla yaptıkları 70 ve 150 dekar büyüklüğündeki seraları, jeotermal kaynak sahiplerinin enerji verme konusunda çıkardığı güçlükler nedeniyle katı yakıtla (kömür) ısıtmak durumunda kalmaları, durumu yeterince izah etmektedir.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.