Takip Et

ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİNE GÖRE KIRMIZI ETİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:1

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin 2018 Yılı Kırmızı Et değerlendirme raporunda yer alan, raporunda herhangi bir değişiklik yapmadan sorunlara yaklaşımını ve çözüm önerilerini okuyucu ve besicilerimizin bilgilerine sunuyoruz:

“Kırmızı etin temel bir ihtiyaç maddesi olması, halkımızın çoğunluğu tarafından sevilerek tüketilmesi ve talep eşiğinin yüksek olması dolayısı ile kırmızı et konusu sürekli gündeme gelmekte ancak, üzerinde durulması gereken asıl nokta alım gücünün az olmasıdır. Nitekim diğer gıda ürünlerinde de fiyat artışları görülmektedir.

Büyükbaş besiciliğinin kapalı sistemle yapılması, besi başlangıcı canlı hayvan tedarikinin, yem, mazot, gübre ve ilaç gibi girdilerin ithalata bağlı olması nedeni ile besicilerin maliyetleri sürekli olarak yükselmektedir. Burada karar alıcılar tarafından ithalata bağlılığın azaltılarak maliyetlerin düşürülmesi için uygulanacak politikalar kadar besi işletmelerinin kendi işletme yönetimleri de önemlidir. Zira otomotiv sanayine benzer bir biçimde daha çok montajcılık şeklinde ithal materyalle yapılan üretim daha maliyetli ve işletmeyi zarar ettiren bir üretim şeklidir.

Besi İşletmelerinin canlı hayvan maliyetleri toplam maliyet içerisinde % 70 oranında bir yer tutmaktadır. Yurt içinden yapılan canlı hayvan tedarikinin maliyetlerin yüksek olmasından dolayı kısa dönemde kırmızı et açığını kapatmaya dönük yapılacak ithalat alternatifleri içerisinde en uygun olanın besilik dana ithalatı olduğu görülmektedir. Bu şekilde istihdama katkı sağlanmakta, kesim yan ürünleri (deri, sakatat, bağırsak vb.) ilgili sektörlerin hammaddesi olacağından bu alt sektörler de desteklenmektedir. Bu nedenle sadece besilik dana ithalatının kontrollü ve aylık dönemlerde ihtiyaca göre planlanarak devam ettirilmesinin olumlu olacağı düşünülmektedir.

Yem masrafları, besi işletmelerinin bir diğer önemli maliyet kalemi olup, maliyetleri içerisinde % 30 oranında bir yer tutmaktadır. Kaba yem ihtiyacımızın azaltılması amacıyla yem bitkileri ekim alanlarının en az 3 kat artırılarak AB ülkelerinin alt limiti olan seviyeye getirilmesi, alternatif kaba yem kaynaklarının geliştirilmesi ve yem ve yem hammaddeleri ile yağlı tohum üretimine verilen destek miktarlarının artırılması gereklidir.

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından arpa, mısır kepek küspe gibi yem hammaddelerinin hayvancılıkla iştigal eden işletmelere uygun fiyatla tedariki sağlanmalıdır.

Bunun yanında işletmeler, kaliteli kaba yem ihtiyacının en az üçte birinin kendisi üretebilecek hale getirilmelidir. Arazisi olan işletmelerin arazi toplulaştırılması çalışmaları nedeniyle arazilerini kullanamamaları uygulamada yaşanan ayrı bir sorunu oluşturmaktadır.

Toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması ile işletmelerin kendi yemini ekip maliyetlerini düşürmesine katkı sağlanabilecektir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.