Takip Et

TARIM ORMAN BAKANLIĞININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA VE PROJELERİ

Başlığımız sizi “iyimser” bir havaya sokmasın.

Tarım Orman Bakanlığının aşağıdaki projelerinin önemli bir bölümünde amaç “çevreci” bir anlayıştan uzaktır. Farklı amaçlara hizmet eden bu olumlu projeler aynı zamanda küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı faaliyetlerdir.

H.Naci Bayraç ve Emrah Doğan’ın “Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri” adlı çalışmalarında bu faaliyetlere yer verilmiştir.

• “Arazi Toplulaştırılması: stratejisi sonucunda, işletmelerin optimum büyüklüğe ulaştırılmasıyla verimliliğin artırılması ve enerji kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından, 54 il ve 232 ilçede 3932 uygulama alanında çalışmalar yürütülmektedir. 2010–2015 döneminde ülke genelinde yaklaşık 5 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması tamamlanacağı belirtilmektedir.

• Organik Tarım: Her ne kadar son üç yılda desteklemeleri yok denecek derecede azaltılan organik tarım da bu açıdan değerlendirilebilir. “Organik Tarım Faaliyetleri; toprak verimliliğini uzun dönemde, ekolojik koşulları dikkate alarak doğal yollarla artırmak, toprak ve genetik kaynak erozyonunu önlemek, su miktar ve kalitesini korumak, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak ve geliştirmek.”

• Organik tarım gibi İTU aynı nedenden dolayı üretici tarafından önemli ölçüde terk edilmiştir.” . İyi Tarım Uygulamaları; tarımsal üretimin çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması amaçlanmaktadır.”

• ÇATAK Programı:” Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programı (ÇATAK); aracılığı ile çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarını tercih eden çiftçilere alan bazlı destekleme ödemesi yapılmaktadır. “

• “Tarım Sigortaları Uygulamaları; iklim değişikliklerine bağlı sayısı giderek artan don, dolu, hortum, sel, kasırga, su baskını vb. meteorolojik felaketlerden kaynaklanan risklerin tazmini amaçlamaktadır. Tarımda Risk Yönetimi stratejisi aracılığı ile, bu tür risklere maruz kalan üreticilerin ürünleri teminat altına alınarak, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.”

• Tarımsal Ar-Ge Çalışmaları: Tarımsal Ar-Ge Çalışmaları: aracılığı ile, tarımda enerji kullanımının azaltılması, sürdürülebilir kaynak kullanımı, kuraklığa dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi ve ıslahı, kurak dönemlerde kısıntılı sulama konularında yöntem ve araçlarının iyileştirilmesi, toprakta karbon tutulumunu sağlayan arazi işleme yöntem ve araçlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, üreticilerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi amacıyla verimli gübre kullanımı, hayvan besleme, hayvansal gübrenin yönetimi ve anız yakılmasının önlenmesi gibi konularda çeşitli toplantılar yapılmakta, kurs ve seminerler verilmektedir.

• Kuraklık Yönetimi; iklim değişimine bağlı olarak daha sık yaşanması beklenen kuraklığı azaltmaya yönelik olarak, 81 ilde Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezleri oluşturularak, 2013-2017 yılları için il tarımsal kuraklık stratejileri ve eylem planları hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.Ancak zaman içerisinde bu çalışma askıya alınmış ise de 2021 yılında tekrar akla gelmiştir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.