Takip Et

TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZIN ANA SORUNU

TİM’in 2016 Tarımsal İhracat Raporunun özellikle tarımsal, ihracatla iligili bölümleri konu başlığımıza cevap olabilmektedir.

Sorunun kaynağında öncelikle hükümetlerin tarımsal ihracata yaklaşımları ve bu yaklaşımlar sonucunda oluşturdukları politikalar ve politikaların somut sonuçları yatmaktadır.,

“Esas sorun değişen dünyada tarım ve gıda sektörünün ekonomideki konumunun ve kalkınmada alacağı rolün belirlenmesine ilişkindir.”

“Nedeni ne olursa olsun artık eskisi gibi tarım ve gıdayı istisna sektör olarak dış etkenlerden soyutlamak mümkün değildir.

Tarım sektörü 60’lar öncesi klasik kalkınma yaklaşımında, sanayileşmenin ve ekonomide yapısal değişimin kaynağı olarak düşünülmekte ve desteklenmekteydi. 1970’lerde ve 80’li yılların başında, sanayileşme yolunda tarım karşıtı ithal ikamesinin tercih edilmesi, tarımsal kalkınma ile entegre kırsal kalkınma stratejilerinin, fakirlik ve gelir dağılımının düzeltilmesi yönünde başarılı olamaması, tarımın sanayileşmenin motoru olma işlevini de yitirmesini beraberinde getirdi.

Daha sonra küreselleşme, değer zincirleriyle bütünleşme, hızlı teknolojik ve kurumsal yenilikler ve çevresel kısıtlar tarımın kalkınma içindeki rolünün başka yaklaşımlar lehine terk edilmesine neden oldu. Tarımın kalkınma içindeki yeni rolünün yeniden kavramsallaştırılmasının yetersiz olması ve tarımın kalkınmanın değişik boyutlarına etkin katkısı için kullanılacak yaklaşımların yeniden tasarımlarındaki yetersizlikler tarımın kalkınmaya katkısının beklenenden ve potansiyelden az olmasına neden olmuştur. Tarımın bu şekilde ihmal edilmesinin çok önemli ekonomik, sosyal ve çevresel maliyetleri daha sonraki yıllarda ortaya çıkmış ve gözlerin tekrar, klasik kalkınma içindekinden, farklı bir misyon yüklenecek olan tarıma çevrilmiştir.”

Bu konuda görev hükümetlere düşmektedir. Alınacak bir dizi tedbir ile tarımsal ihracatn önünün açılması ile aşağıdaki hedeflere ulaşmak mümkün olabilecektir.

•Erken aşamalarında milli gelir artışını hızlandırmak,

• Fakirliğin ve açlığın azaltılması,

•Kır-kent gelir farklılıklarının daraltılması,

•Kıt toprak ve su kaynaklarının diğer sektörler lehine açığa çıkarılması,

• Çeşitli çevresel hizmetlerin verilmesi. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.