Takip Et

DÜNYA TARIMINDA NE KADAR SÖZ SAHİBİYİZ?

Tarımsal üretimde dünya yedincisi veya dokuzuncusu iken Arupa'da ilk sırayı almaktayız.

 

Üretim miktarımızn yüksek olmasına rağmen tarım ürünlerimiz niçin değerini bulamamaktadır? Bunun pek çok nedeni bulunmakta.

Bunların başında markalaşma, ambalajlama, kaliteli ve ihracata yönelik üretimin azlığı, tanıtım eksikliği, AR-GE faaliyetlerine yeterince önem vermemek gibi pek çok unsuru art arda sıralayabiliriz.

Dünya tarımında söz sahibi olabilmek için bu sorunların üstesinden gelmek zorundayız. Peki, dünyada tarımsal üretim ve ihracatta hangi ülkeler söz sahibidir?

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)’nin 2016 Tarımal İhracat Raporu veri ve bilgilerinde bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. “Tarımda dünyaya hükmeden ülkeler ABD, eğer bir bütün olarak ele alınırsa AB (Almanya, Hollanda ve Fransa), Çin, Hindistan ve Brezilya’dır. Bunları Endonezya, Türkiye, Kanada ve Rusya izliyor.

 

ABD ve Çin arz tarafında dünya tarımsal GSYH’sının % 26’sını, tarımsal istihdamın % 35’ini (yalnız Çin), tarım ve gıda ihracatının % 15’ini sağlarken, talep tarafında toplam dünya GSYH’sının % 32’sini, nüfusun % 23’ü, ithalatın % 19’u ve yetersiz beslenen nüfusun % 19’u (yalnız Çin) bu ülkelerdedir.

 

ABD ve Çin’e diğer 6 ülkeyi eklediğimizde dünyada tarımsal arzın ve talebin yarısına yakını bu 8 ülke tarafından oluşturulduğunu görüyoruz.”

 

“Tarımın GSYH’ya katkısı beklendiği gibi 1970’lerin başında % 30’lardayken, 2014 yılında % 8’lere düşmüştür. 1980’ler ve 1990’ların başlarında yavaşlayan düşüşler % 15-20 aralığında kalmış ve 2000’li yıllarda % 10’unun altına inmiştir.”

“Tarımda bitkisel üretim, her açıdan ağır basmaktadır. Hayvancılık ürünlerinin toplam üretim değeri içindeki payı üçte biri ancak bulmaktadır.”

“Ülkemizde uygulanan tarımsal desteklemeler, genelde tarla ürünlerine yoğunlaşmaktadır. Üretim değerinde yaklaşık % 40 paya sahip sebze ve meyvelerin, fındık dışında politika uygulamalarında ağırlıkları zayıftır. Tahıllardaki yüksek koruma ve iç piyasaya müdahale sonucunda hayvancılık üretimi etkilenmektedir. Hayvancılıktaki yüksek korumalar, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle, tüketiciler çoğu hayvancılık ürününe AB ortalaması üstünde fiyat ödemek durumunda kalmaktadırlar.”

“Dünya Bankası’nın yayımladığı istatistiklere göre 2014 öncesi tarımsal üretimde dünyada beşinci sırada olan Türkiye, 2014 yılında dokuzuncu sırayı almaktadır. Geçtiğimiz on yıldaki olumlu gelişmelere rağmen Türkiye iş gücü verimliliğinde 30’lu, arazi verimliliğinde ise 20’li sıralardadır.”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.