Takip Et

İncirin Geleceği ve İnciri Bekleyen Tehlikeler-6

Taze İncirin Genel Sorunları: Üretim ve Tüketim

Dünya Gıda Örgütü (FAO), 2011 yılında dünya incir üretimini 1 milyon 024 bin 194 ton olarak açıklamıştır. Bu üretimin bir bölümü taze olarak dalında tüketilirken, bir bölümü taze olarak pazarlara sürülmekte, kalanı ise kuru incir olarak tüketilmektedir. Bu yazımızda taze incir tüketimini esas alacağız.

Ülkemizde üretilen taze incirin çok az bir bölümü ihraç edilirken kalan büyük kısmı iç piyasada tüketilmektedir. İncirin yurt dışında ülkemizden daha fazla tanındığını söylersek yanlış cümle kurmamış oluruz. Güney Marmara, Ege ve Akdeniz’in bir bölümü bu meyveyi tanımakta dalında taze olarak tüketmektedir. Aydın ili yakın çevresi, Balıkesir Havran ilçesi dışında pek çok bölgemizde sarı lop cinsi kapama incir bahçelerinin varlığından söz etmek zordur. Sarı loptan sonra en fazla ekonomik değere sahip Bursa siyahı ise Bursa-Aydın çizgisi arasında yoğunlaşmıştır. Bunun yanında Akdeniz Bölgesi'nde Mersin ve Anamur’da da Bursa siyahı incir bahçelerinden bahsetmek yerinde olur. Ülkemizin pek çok yerinde incir ağacı bulunmasına rağmen toplu taze incir üretiminden, pazarlamasından ve ekonomik değer yarattığından bahsedemeyiz.

Taze incirin (sarı lop), Bursa siyahı dışında üretim alanlarına işaret edecek olursak en fazla üretimin Buharkent'te olduğunu Buharkent’i ise Kuyucak’a bağlı Gencelli, Kurtuluş ve Horsunlu mahallelerinin takip ettiğini görmekteyiz. Taze incir 4 kategoride değerlendirilmektedir. Birincisi kasalara döşenerek pazarlara sevk edilerek tüketiciye sunulmakta. İkincisi taze incir parçalanarak soğuk şoklamaya maruz bırakılarak pasta ve reçel sanayinde kullanılmaktadır. Son olarak da buruk incir dediğimiz tazeden kuruya geçmekte olan incirdir ki derin dondurucularda koruma altına alınarak kışlık tüketilmektedir.

Dördüncü bir satış yöntemi de oto yol kenarlarında üreticilerin oluşturdukları standlarda satıştır ki bu satış şekli iç tüketimde taze ve kuru incirin tanıtımında önemli rol oynamakta, üretici daha fazla kazanmakta, günü birlik taze incir tüketime sunulmaktadır. Bu konuda belediyelere görev düşmekte; oluşturacakları standlarla incirin pazarlama ve tanıtımına katkıda bulundukları gibi kurumlarına kira geliri elde edebileceklerdir.

Taze incirin üretim ve pazarlamasında sorunlar incir bahçesinde başlamaktadır. İncirin toplanmasında ve ambalajlanmasında sorunlar bulunmaktadır.

İncir raf ömrü gayet kısa bir meyve olması nedeniyle hasat esnasında insan parmağı ısısının incir ısısından yüksek olması nedeniyle meyve üzerinde leke ve lezyonlar oluşmakta bu da incirin görünümünü ve kalitesini etkilediği gibi raf ömrünü de kısaltmaktadır. Bunun için incir toplayıcılar tarafından mutlaka plastik eldiven kullanılmalıdır. Üreticiler için bir taze incir hasadı rehberi hazırlanarak kendilerine ulaştırılmalıdır.

Üretim kadar satış ve pazarlama yöntemleri de önemlidir. Günümüzün ürün satışında en önemli unsurların başında marka ve ambalaj gelmektedir. Her üretici kendi markasını yaratamayacağına göre ilçe bazında ve tüccar ve üretici birlikleri marifeti ile markalar yaratılabilir. Günümüzde taze incir için kullanılan kasalar daha çok ahşaptan imal edilmiş olup göz zevkine hitap etme özellikleri bulunmamaktadır. Ambalajlar daha göz alıcı olarak düzenlenirken, marka özelliği de öne çıkarılmalıdır.

Bazı üreticilerin çift katlı kasa kullanmaları, kasanın üst sırasına seçilmiş inciri, altına ise pazarlamaya uygun olmayanları koymaları incirin imajını zedelediği kadar satışın ve fiyatın kırılmalarına neden olmaktadır.

İncir, zirai ilaçlarla en az temas eden bir ürün olup iyi tarım ve organik tarım uygulamalarına son derece uygundur. Aydınlı incir üreticilerinin tamamının iyi tarım ve organik tarıma geçmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Son safha ise incirin tanıtımıdır. İncirin insan sağlığına etkileri, çocuk ve yetişkinlerin beslenmesine katkıları televizyon programları başta olmak üzere, bilimsel yayınlarla satışlar desteklenmelidir. Reklamlar ve diğer tanıtım araçları devreye sokulmalıdır.

“İncir Tanıtım Grubu” oluşturularak bu grupta Üretici Birlikleri, Ziraat Odaları, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu, ADÜ Ziraat Fakültesi mutlaka yer almalıdırlar. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.