Takip Et

BİTİKİSEL ÜRETİMDE STRATEJİLER

Türk tarımının planlanması ve bu planlama içerisinde belli stratejilerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Her ne kadar Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından şu ana kadar ciddi bir biçimde ele alınmamış olsa da Milli Tarım Şurası Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Komisyonun konu ile ilgili raporu “Raporu” konunun ciddiyeti açısından önemlidir.

Bitkisel üretimde hedeflere ulaşmak için aşağıdaki stratejilerin uygulanması Türk tarımı için hayatiyet arz etmektedir.Bunlar;

• 1. Doğal kaynakları (toprak, su, hava ve biyolojik çeşitlilik) korumak.

• 2. Yerel çeşitlerin (ata tohumu) kayıt altına alınması, üretilmesi ve muhafaza edilerek geliştirilmesini sağlamak.

• 3. 6964 sayılı Kanun’da ifade edilen çiftçiliği meslek olarak tanımlamak ve zorunlu periyodik eğitimlerle desteklemek.

• 4. Özellikle genç nüfusu kırsalda tutabilecek sosyal, ekonomik, eğitim vb. yaşam standartlarını iyileştirecek stratejileri oluşturmak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak. Özellikle genç üreticilerin üretime devam etmeleri için SGK ve özendirici girişimcilik destekleri sağlamak.

• 5. Üreticinin korunması için girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik stratejileri oluşturmak.

• 6. Arazi toplulaştırma çalışmalarını hızlandırarak tamamlamak

Zararlı organizmalarla entegre mücadele yöntemlerini benimsetmek.

Hastalık ve zararlılardan ari alan çalışmalarını yaygınlaştırarak arttırmak.

Bitkisel üretimde iç ve dış pazarda rekabet şartlarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yerli ürün tüketimini özendirecek faaliyetleri desteklemek.

Sürdürülebilirlik için dönemsel olarak çiftçinin girdilerdeki ve ürettiği ürünlerin pazar fiyatlarındaki dalgalanmaları önleyecek kurumların daha etkin rol oynamasını sağlamak.

Üretici örgütlerinin ham maddenin temininden itibaren girdi tedariki, üretim, işleme ve pazarlama süreçlerindeki etkinliğini arttırmak. Uygun tarımsal ürünlerde Elektronik Ürün Senedi kullanımını yaygınlaştırmak.

Dijital tarım ve Tarım 4.0 gibi yenilikçi gelişmelerden faydalanarak akıllı tarım teknolojileri başta olmak üzere yenilikçi ve çevreci üretim teknikleri geliştirmek. Aynı zamanda küreselleşen, teknoloji, iletişim ve ulaşım alanında hızlı gelişmelerin yaşandığı dünyada özellikle mevcut dış pazarlar ile yeni dış pazarlara açılmak amacıyla pazarlama teknikleri ve stratejileri geliştirmek. e-Ticaret ve e-İhracatı yaygınlaştıracak mekanizmalar geliştirmek.

Küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretimimiz üzerindeki olumsuz etkisini minimum düzeye indirecek tedbirler almak.

1Tarımda risk yönetiminin bir parçası olarak tarım sigortalarının etkinliğini arttırmak.

Tarımsal biyokütle atıklarının değerlendirmesini sağlamak

Kaynak:3.Milli Tarım Şurası Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Komisyon Raporu 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.