Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-91

21 Kasım 1991 tarihinde iktidara gelen VII. Demirel Hükümeti'nin tarımla ilgili düzenlemeleri ve projeleri şu başlıklar altında toplanmıştı:

• Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanması esnasında, gelirin çiftçilere dönüşünü sağlayacak ve çiftçilerin ihtiyaç duyduğu girdi ve hizmetlerin en ucuza temin edecek şekilde entegre ve ihtisaslaşmış pazar yapılarının kurulması sağlanacak, kurulmuş olan işletmeler teşvik edilecektir.

• Tarım ürünlerinin dış pazarlarda rekabetini sağlayabilecek tedbirler alınacaktır.

• Bu amaçla depolama ve üretim teknikleri konularında yoğun çiftçi eğitim programları uygulanacaktır.

• Özellikle yaş sebze ve meyve üretiminin soğuk hava depoları ile desteklenmesi gerek ihracat gerekse tarımsal sanayii için gereklidir, teşvik edilecektir.

• Üretim potansiyeli yüksek, ancak su kaynakları kısıtlı bölgelerde küçük su kaynakları geliştirilecektir.

• Toprak altı su rezervlerine ulaşılacak, küçük göletler yapılacaktır.

• Verimi, kalitesi, ekonomik değeri yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı, iç ve dış Pazar isteklerine uygun tohumlukların alınması esas olarak kabul edilecektir.

• Tohum firmalarının çeşit geliştirmeleri teşvik edilecektir.

• Tarım ürünü ithalatı son yıllarda artmış olup, tarım sektörü içine düştüğü bu durumdan kurtarılacaktır.

• Bu bakımdan tohum, damızlık, fide, fidan sorunları öncelikle ele alınacaktır.

• Gübreye destek sağlanacaktır.

• Sulama ve mekanizasyon ile ilgili kredi imkânları geliştirilecektir.

• Hayvancılık yeniden gelişme sürecine sokulacak, modernleşmesi için tüm önlemler alınacaktır.

• Hayvan ıslahı ve çevre şartları geliştirilecektir.

• Tarım, afet ve hayvan sigortası geliştirilecektir.

• Su ürünleri üretimi artırılacaktır.

• Denizler ve iç sular korunacaktır.

• Deniz ve iç suların kirlenmesinin önüne geçilecektir.

• Kültür balıkçılığı teşvik edilecektir.

• Orman köylülerini suç işler duruma getiren şartlar yeniden ele alınacaktır.

• Orman köylülerinin istihdamı geliştirilecektir.

• Orman gelirlerinin bir bölümü orman köylüsüne tahsis edilecektir.

• Ağaçlandırma ve erozyona önem verilecektir.

• Ormanların yangından korunması için önlemler alınacaktır.

• Kadastro hizmetleri otomasyona geçirilecektir.

• Kooperatifler ve bunların üst birimlerinin ve bunların sahip olduğu işletmelerin yönetimi gerçek sahibi olan üreticilere bırakılacaktır.

VII.Demirel Hükümeti bir koalisyon hükümeti (DYP-SHP) olması dolayısıyla nedeniyle tarım düzenlemelerine ilişkin bir ek protokol düzenlenmiştir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.