Takip Et

YENİ ÜRÜN SEÇİMİ VE TAGEM’İN ÇALIŞMALARI

Tarım Orman Bakanlığına bağlı “Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde yer alan Araştırma Enstitülerince kuraklığa toleranslı çeşit geliştirme çalışmalarına hız verilmiştir. Bitki ıslahı/ çeşit geliştirme ve adaptasyonu konusunda yapılan çalışmalar; Biyotik (hastalık ve zararlılar) ve Abiyotik (kuraklık, sıcaklık ve tuzluluk gibi olumsuz çevre) stres koşullarına tolerant çeşitlerin geliştirilmesi adaptasyonu çalışmaları Araştırma Enstitülerimizde devam etmektedir.”

TAGEM tarafından,

• Tarımsal üretim riskini azaltmak için kurak bölgelerde toprak rutubetinin yerinde muhafazası için yöntemler geliştirilmekte,

• Toprak ve su kaynaklarının ekonomik ve sürdürülebilir kullanımına yönelik araştırma projeleriyle; bitkilerin sulama programlarının belirlenmesi,

• Kurak dönemlerde kısıtlı su koşullarında sulama suyunun optimum kullanımı için uygun teknoloji ve sulama programlarının oluşturulması,

• İklim dostu iyi tarım uygulamaları,

• Mikrobiyal gübre kullanımlarının yaygınlaştırılması,

• Toprakta nem ölçme ve izleme, toprakta karbon tutulumu ve izleme,

• Toprak işlemesiz veya azaltılmış toprak işleme, toprakta nem korunumu sağlayan kültürel ve teknik önlemlerin araştırılması

• Su hasadı (yağmur suyu yönetimi) çalışmaları yürütülmektedir.

Bu çalışmaların sonuçları üreticilerimiz için –sahada uygulanması halinde- mutlaka önemli yararlar sağlayacaktır.

Tarımda çiftçi tecrübesi son derece önemlidir.Ancak “bu konulara yönelik bazı alışkanlıkların değişmesi son derece önemlidir. İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirebilmek ve tarımdan kaynaklanan sera gazlarını azaltmak için dünyada en etkili model olarak kabul edilen koruyucu tarım için doğrudan ekim yöntemleri geliştirilmiştir.”

“Tarımda ileri teknolojinin kullanımı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de üzerinde en çok durulan konulardandır. Teknoloji tarım sektörünün entegre bir parçası olmaya devam etmektedir. Dijital sensörlerle donatılmış tarım aletleri ve alanlarıyla çiftçilere, hangi alanlara ne kadar ve ne tür gübreler koyulması gerektiğini, hava koşullarını, bitkilerin ihtiyacı olan mineralleri ve sulamayı, toprağın durumunu, tahmini hasat zamanını detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde göstererek üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması ve verimin geleneksel yöntemlere göre en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Birbirleriyle senkronize çalışan makineler sayesinde iş yükü ve maliyet de azalmaktadır. Bu çalışmalar iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini ve risklerini de giderecek, en aza indirecek, tarım topraklarının ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayan çalışmalardır. Bakanlık olarak araştırma projeleriyle akıllı tarım, hassas tarım gibi endüstri 4.0’ın konularına daha fazla destek verilmelidir.”

İklim değişikliği ve çölleşmeye karşı “Alınan ve alınacak önlemler; su, toprak ve biyoçeşitlilik gibi doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir ve etkin kullanımına yönelik olmak durumundadır. Bu nedenle tarım ve gıda sektörü günümüzde ve önümüzdeki dönemde en stratejik sektörlerden birisi durumundadır. Bu sektörü sürdürülebilir kılmak ise önemli ölçüde, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek uygulamalarla doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımına ve yönetimine bağlıdır.”

Kaynak: TAGEM 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.