Takip Et

Jeotermal sistemlerin görünmeyen etkileri-10

Pek çok jeotermal alanda, santral sistemi içerisinde, susturuculardan, soğutma kulesinden, ihtiyaç fazlası gazların atmosfere salındığı kompresör çıkışından atmosfere su buharı ve gaz emisyonu yapılmakta olduğu artık santral önünden geçen otoyollardan çıplak gözle görülebilen bir ihlal olup,.dereler,inşa edilmesi dahi, deşarj için fırsat yarattığından yasal olmayan borular, dereler,kanallar yolu ile de Büyük Menderes Nehri’ne su deşarjı yapılmaktadır.

Her nedense bu ihlal bir türlü önlenememektedir.

Sıvı akışkanlarının Büyük Menderes’e boşaltımı aralıksız sürerken en önemli atık sorunlarından birisi olarak “katı atıklar” karşımıza çıkmaktadır.

Jeotermal alanlar özel şirketlere ihale yolu ile satıldıktan sonra Aydın ili topraklarında yer alan pek çok imtiyaz alanında jeotermal sahalarda pek çok sondaj yapılmış olup bu sondajlama işlemleri sırasında, her sondaj kuyusu yanında büyük bir kimyasal atık havuzu oluşturulmuştur. Bu kimyasal atık havuzları, çoğu kez ilkel bir şekilde plastik örtülerle ( mebran) toprakla teması kesilmek istenmişse de başarılı olunamamış, adı geçen kimyasallar toprağı kirletmiş ve şu anda kirletmeye devam etmektedir. Her kuyu çevresinde oluşturulan kimyasal atık havuzlarının çevre kirliliğine karşı basit önlemlerle izole etme çalışmaları zaman zaman olumsuz sonuçlar vermektedir Meyilli bir arazide teras şeklinde açılmış olan ve biriken atıkların oluşturduğu basıncın havuz duvarlarını patlatması ile pek çok jeotermal alanda çevre kirliliği meydana gelmiştir. Tarla sahibinin itiraz ve şikayeti çoğu zaman sonuç vermemiş, nereye şikayet edeceklerini dahi bilememişlerdir. Hakkını aramakta direnenler üç-beş bin lira gibi küçük miktarlarla şikayetten vazgeçirilmiştir. Israrcı davranan üreticilerin tarla ve bahçeleri işletmeci gurup tarafından, tarla ve bahçe yıkamaya çalışmışsa da kimyasal atıklar toprağa karıştığı için köklü bir arındırma mümkün olmamıştır.

KİMYASALLAR YER ALTI SULARINA ULAŞIYOR

Aydın dağlarının güney yamaçlarında eğimli arazide yer alan bazı sondaj kuyuları,arazinin eğimi,biriken katı ve sıvı atıklar, yüksek basınç dolayısıyla atık havuzları parçalanmış,katı atıklar sulama kanalları yoluyla ekili ve dikili arazileri işgal etmiştir.

Katı atıkların önemli bir bölümü de Büyük Menderes sularına karışmıştır.

Katı atıkların imhası, sondaj kuyusundan gelen kimyasallar, jeotermal imtiyaz sahibi şirketler için önemli ve masraflı bir problemdir.

Bu problemi kısa yoldan halletmenin çaresini de bulmuşlardır.

Sondaj kuyusunun etütleri tamamlanıp, santralle arasındaki akışkan iletim borusu kuruluncaya kadar geçen süreçte sondaj kuyusu çevresi ve alanı beton zemin haline getirilirken bu katı atık havuzları da iş makineleri ile yok edilerek üzerine toprak veya beton serilmektedir.

Her iki durumda da atık havuzunda yer alan kimyasallar yer altı yüzeysel ve derin sularına ulaşmakta, içme ve sulama sularına karışmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.