Takip Et

TARIM ARAZİLERİMİZİN DURUMU-1

Tarım toplumu olmakla övünürüz.

Ancak tarımsal yeniliklerin ne kadarnı kullanmaktayız?Tartışılır.

Kullanamama nedenlerimiz de tartışma konusudur.

“Tarım arazilerinin genişletilme imkanı oldukça sınırlıdır. Buna karşın nüfus artışı ve nüfus artışına bağlı olarak büyüyen ülke ihtiyaçları, tarımsal alanların büyümesini ve üretimin artırılmasını zorlaştırmıştır.

Ülkemiz nüfusunun artışı ve buna bağlı olarak ihtiyaçların artması ve çok çeşitlenmesi tarımsal alanlarımızın artışını gerekli kılmaktadır. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi tarım arazilerinin genişletilme imkanı çok sınırlı hatta imkansızdır. Tarım topraklarının korunması ve etkin şekilde kullanılması için sahip olunan tarım arazi varlığının tespit edilmesi ve yapısına uygun olarak kullanılması oldukça önemlidir.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve bu kanun gereği çıkarılan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği ile yasal zemine kavuşturulan sınıflamaya göre araziler; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, marjinal tarım arazileri, örtü altı tarım arazileri veya seralar ile diğer araziler olarak sınıflandırılmaktadır.

Toprak ve arazi sınıflaması yapılması amacıyla hazırlanan teknik talimatta arazilerin belirlenme kriterleri tespit edilmiştir. Teknik talimata göre;

Mutlak tarım arazisi: Tesirli toprak derinliği en az 50 cm olan, arazinin genel eğimi yörede yıllık ortalama yağış miktarına göre; yağış 640 mm den az ise en fazla yüzde 3, yağış 640 mm den fazla ise en fazla yüzde 8 olan, yöreye adapte olmuş tarımı yapılan her tür bitkinin münavebeye girebildiği ve yöre ortalaması ve üzerinde ürün alınabilen araziler olarak belirlenmektedir.

Marjinal tarım arazileri: Özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında yerel önemi veya yerel ihtiyaçlar nedeniyle tarıma açılmış arazilerdir.

Dikili tarım arazileri: Özel ekolojik şartlarda çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formunda bitkilerin dikili olduğu tarım arazileridir.

Özel ürün arazisi: Bu araziler tarımsal üretim için mutlak tarım arazilerinden daha fazla toprak (tuzluluk, taşlılık, drenaj, vb.) ve topoğrafik (bakı, meyil) sınırlamalara sahiptir.

 

Kaynak:TZOB 2019 İktisadi ve Zirai Rapor 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.