Takip Et

TARIMSAL SİT ALANLARI-2

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde bakanlığın, Tarım arazilerinin korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 49 ildeki 141 ovanın koruma alanı ilan edildiğini söyledi.

Çelik, " Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği bu illerdeki ovalar artık koruma alanı olarak belirlendi. Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışında kullanma izni verilmiş olan alanlar için alınmış kararlar geçerliliği koruyacak" dedi.

Sayın Bakan’ın demecindeki tespitler gayet yerinde, amaçlar gayet güzel, hedefler son derece yerinde, kararlılık ise övgüye değer. Ancak uygulama önemli ve uygulamada bu hedeflere ulaşmada karşımıza çıkacak yasal engellerin bertaraf edilmesi önemli.

Bu yasalar tarımsal SİT alanlarının gerçekleşmesinin önünde dikenli tel örgüleri ile ülke sınırları gibi geçilmez haliyle durmaktadır.

Birkaç örnek verelim:

1 Mart 2014 tarihinde resmi gazetede 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 3 üncü Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Kurul, Kalkınma Bakanı'nın başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan/bakanlar ve yatırım kararına onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari üç kişiden oluşur. Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı veya ilgili kurul üyesi bakanlardan herhangi birinin daveti üzerine toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alır.

(2) Kaynak arama ve işletme ruhsatlarında jeotermal ruhsatlar ile maden ruhsatlarının çakışması hâlinde ülke ekonomisi ve kamu yararı doğrultusunda kaynağın önceliğine göre Kurul tarafından kamu yararı kararı alınır.

(3) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, petrol, doğal gaz işletmeleri, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan yatırımların birbirlerini engellemesi, faaliyetin yapılamaz hâle gelmesi durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, Kurul tarafından verilir.

Bu yasa bu haliyle Jeotermal enerji yatırımcılarının tarıma, turizme meydan okumasının ta kendisidir.

Bu yasa bu haliyle tarımın yok edilmesinin idam fermanı ve Sayın Bakan'ın halis niyetlerinin önündeki en büyük engellerden birisidir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.