Takip Et

KABA YEM ÜRETİMİNDE ÜLKEMİZİN DURUMU

Önceki yazımızda kaba yem üretimiz-hayvancılık ve gıda üretimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştuk.

Kaba yem üretiminde dünyada yerimiz nedir?Bu sorunun cevabını arayalım.

“Hayvancılıkta kullanılan en önemli kaba yem kaynağı çayır ve meralardır. Dünya’da 3 milyar 275 milyon 356 bin 820 hektar mera alanı vardır. Bu alanın 65,2 milyon hektarı Avrupa Birliği’ndedir.

Dünya sıralamasına bakıldığında en fazla mera alanı yüzde 12 ile Çin’de bulunmakta olup, bu ülkeyi yüzde 9,8 ile Avustralya, yüzde 7,7 ile de ABD izlemektedir. Türkiye 14,6 milyon hektarlık mera alanı ile Dünya’da 44’üncü, Avrupa Birliği’nde ise 1’inci sıradadır.”

“Çayır ve mera alanı bakımında dünyada ilk 10 içerisinde yer alan ülkelerde toplam tarım alanı içerisinde bu alanların payı yüzde 42.72 ile yüzde 99.90 arasında değişmektedir. Türkiye mera alanı bakımından dünyada 44’üncü sırada yer almakta olup, çayır ve mera alanı toplam tarımsal alanın yüzde 37.92’sini içermektedir. Dünyada ise bu oran yüzde 67.27’dir.

Çayır ve mera alanları bakımından ilk 10 içerisinde yer almayan fakat dünya hayvancılığında önemli bir yere sahip olan Yeni Zelanda, Uruguay gibi ülkelere bakıldığında bu oranın yüzde 90’ların üzerine çıktığı görülmektedir.”

“Avrupa Birliği’nde çayır meralar toplam tarımsal alanın yüzde 35,4’ünü içermektedir. Birlik içinde en fazla çayır mera alanına sahip ülke olan İngiltere’de bu alan, toplam tarımsal alanın yüzde 64.64’ünü oluşturmakta olup, ilk 10 ülkenin oransal verileri yüzde 22.52 ile yüzde 76.75 arasında değişmektedir.”

“ABD’de mera arazileri büyük ölçekli olarak özel kişiliklerin mülkiyetinde bulunmaktadır. Federal devlete ait araziler eyaletlere ve çiftçilere dağıtılmış, şahıslardan sembolik ücretler talep edilmiş veya karşılıksız olarak verilmiştir. Ülkenin toplam arazi varlığı içindeki oranı yüzde 27’dir. Hayvanların tükettiği kaba yemin; yüzde 40’ı meralar, yüzde 20’si tarla tarımı kapsamında yer alan yem bitkileri üretiminden, yüzde 40’ı da yoğun yemlerden sağlanmaktadır.”

Çin’de meralar yerel hükümetlerin yönetimindedir ve meraların sahibi devlettir. Meraların bir bölümünün kullanma hakkı, hayvancılık yapmak koşulu ile uzun dönemli sözleşmelerle kişilere verilmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde meralar, hem hayvanların kaba yem kaynağı hem de çevre korumada çok önemli doğal kaynaklar olarak algılanmakta, ekolojik koşulların ve özellikle yağışın elverişli olması nedeniyle, pek çok ülkede meralar yüksek girdi kullanımıyla çok verimli ve karlı işletmeler olarak değerlendirilmektedir. Çoğunluğu özel mülkiyette olan meralar, uzmanlaşmış hayvancılık işletmeleri tarafından bilimsel esaslara uygun olarak korunup kullanılmaktadır. Hayvanların yem ihtiyaçlarının İrlanda’da yüzde 97’si, İngiltere’de yüzde 83’ü, Fransa’da yüzde 71’i, Hollanda’da ise yüzde 54’ü meralardan karşılanmaktadır.(*)

(Kaynak):TZOB İktisadi ve Zirai Rapor 2019. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.