Takip Et

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TARIM İyi Parti Seçim Beyannamesi:-1

Seçimlere yaklaşırken çiftçi/üretici kesimi, partilerin Seçim Beyannamelerinde yer alan düşünce ve projelerini esas alarak tarıma yaklaşımlarını ele almaya çalışacağız. Aynı zamanda teklif ve önerilerimizi sunacağız.

Son olarak İyi Parti’nin Seçim Beyannamesi’ne dayanarak tarıma yaklaşımını ele alıyoruz.

TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ TARIMDA DÖNÜŞÜM ve VERİMLİLİK STRATEJİSİ

• "Tarımda Dönüşüm ve Verimlilik" Stratejisi'ni uygulamaya koyacağız. Tarımda ölçek verimliliğinde yıllık ortalama en az % 5 reel artış sağlamayı ve kırsalda tarım istihdamını artırmayı hedefleyen; Türkiye'nin üreticisinin işletmeci, işletmecisinin ihracatçı, ihracatçısının uluslararası rekabetçi olacağı “Tarımda Dönüşüm ve Verimlilik Stratejisi Çerçeve Programı’nı uygulamaya koyacağız.

“Tarımda Dönüşüm” gibi yüksek ve zor bir hedef koyarak “verimlilik” ile birleştirmesi, ”istihdam-tarım ilişkisi arasında güçlü bir bağ teşekkül ettirilmesi ilk anda İYİ Parti tarafından tarıma önem verildiği izlenimini yaratmakta.

Rakamsal ve olabilirliği hükümet tercihine bağlı % 5 tarımsal büyüme hedefi de gayet mantıklıdır.

MHP’nin aksine “rekabetin” uluslararası alanda olarak belirtilmiş, bu rekabetin üretici-işletmeci-ihracatçı zinciri tarafından uygulamaya konulacağı düşünce ve projesi olması gerekendir.

• “Tarımsal Ar-Ge'yi teşvik edeceğiz, "Atatürk Orman Çiftliği Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü” kuracağız. Tarımda AR-GE çalışmalarını teşvik edeceğiz. “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü” kuracağız. Bunun için gerekli kaynağı AOÇ'nin bütçesinden sağlayacağız. Toprak, sulama ve tohum araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız vereceğiz. Ülkemize ait geleneksel tohumlardan yararlanılarak genetik teknolojilerinden azami düzeyde faydalanmak sureyle, insan sağlığına uygun, verimli ve hastalıklara karşı dirençli tohumlar geliştireceğiz. Toprak ve suyun tarımsal üremi ve verimi artırmasını hedefleyen Ar-Ge projelerini finanse edeceğiz. “

Tarımsal AR-GE faaliyetlerinin hangi alanlarda uygulamaya konulacak olmasının açıklanması İYİ Parti için olumlu bir not. Geleneksel tohumların yaşatılması ideali yüksek bir amaç.

İYİ Parti,GDO’ya “geleneksel tohumlardan yararlanılarak genetik teknolojilerinden azami düzeyde faydalanma” projesi ile alternatif yaratmaktadır.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü” ile hem Atatürk’ün mirasına sahip çıkma hem de “milli tarım ülküsü” yaratmayı hedeflemektedir.

• "Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri" kuracağız, işletme toplulaştırmasını gerçekleştireceğiz. Tarımdaki verimliliği ve etkinliği artırabilmek, ölçek ekonomilerini yakalayabilmek, çiftçinin gelir ve refah düzeyini yükseltebilmek için üst kullanım hakkına dayalı "Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri" kuracağız. İşletme toplulaştırmasını içeren bölge ve kooperatif temelli üretim ve ticaret modeli geliştireceğiz ve destekleyeceğiz. Bu model kapsamında; Arazi ve üretimin planlaması ve yönetimi, Toprak, su ve ürün güvenliğinin denetimi, Yüksek teknolojinin kullanımı, girdi ve stok maliyetinin yönetimi, Lojistik, pazarlama ve satış sistemin oluşturulmasına ilişkin gerekli işbirliği ve altyapının tesisi için “Tarımsal Üretim Karar Destek Sistemi” kuracağız. Tüm destek ve teşvikler bu sistem üzerinden uygulayacağız, izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu model, uygulamaya geçene kadar küçük çiftçinin vergi muafiyet oranlarını genişleteceğiz. "Tarımsal Üretim ve Ticaret Kurumu Başkanlığı" kuracağız.

İYİ Parti Siyasi partinin ortaya koymadığı üç projeyi ortaya koymakta:

"Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri"-“Tarımsal Üretim Karar Destek Sistemi” "Tarımsal Üretim ve Ticaret Kurumu Başkanlığı"

Bu yeni düşünceler olumlu ve yerinde. Bizleri heyecanlandırdı. Ancak her üçü de ayrı bir metin halinde ayrıntıları ile açıklanmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.