Takip Et

TARIMDA TARSİM KORUMASI

Tarımsal üretimin doğal koşullara bağlılığı tarım sektörünü, doğa koşullarından büyük ölçüde etkilemektedir.

Türk çiftçisi,İklim koşulları,doğal afetler ve bunlara bağlı olarak da üretim, pazarlama, fiyat oluşumu, tüketim ve tarımsal gelirle ilgili birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır.

TARSİM ise bunun çözümüdür.Her ne kadar TARSİM bir görev ifa etmekte ise de yeterince tanınmamışlığı,üreticinin sigorta poliçesi için gerekli mali güce sahip olamayışı TARSİM poliçelerinin artışına,yani ürün sigortalama işlerine kısıtlama getirmektedir.

TARSİM’in son birkaç yıllık sigorta poliçe miktarları bu gerçeği ortaya koymaktadır.

Yıllar Poliçe miktarı (Adet)

2013 891 876

2014 1 086 612

2015 1 375 390

2016 1 444 2777

Tarım ürünlerinin arzı ise doğa koşullarından büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu sorunları yaratan etmenlerin başında tarım ürünleri talebi ile arzının diğer sektörlere göre farklı özellikler taşıması gelir.

Çünkü tarım ürünleri talebinin fiyat ve gelir esnekliği diğer sektörlerin ürünlerine göre oldukça düşüktür. Bu nedenle fiyatlara gecikmeli yanıt vermektedir.

Tarım ürünlerinin arz ve talebinde meydana gelen bu mevsimsel dalgalanmalar arz-talep dengesizliği sonucunda fiyatlarda ve üretici gelirinde istikrarsızlık yaratmaktadır.

Fiyat istikrarsızlığı, tarımsal üretimde azalan verimler, katma değerin düşüklüğü, tarımsal ürünlerin organik yapı ve hammadde özelliğinden dolayı diğer üretim faaliyetleri karşısındaki durumu ve tarımsal ürünlerin beslenme gibi temel bir ihtiyacın karşılanmasındaki rolü nedeniyle devletin tarım sektörüne yönelik çeşitli müdahalelerine ve destekleme politikaları izlemesine sebep olmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.