Takip Et

TARIMDA ÜRETİCİ-FİNANSMAN İLİŞKİSİ

Ülkemiz batı ülkeleri gibi her alanda yapısal sorunları halledemediği ve günübirlik çözüm arayışında olduğundan sorunların çözümü kısa süreli,plansız,hedefsiz ve akılcı olmamaktadır.

Tarım kesiminin gerçek sahibi olan üreticinin tarımsal üretimi sürdürmek için ihtiyacı olan finansman da bu çerçevede ele alınmalıdır.

Tarım kesiminin finansmanı Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri,Yerel kooperatifler,girdi sağlayan bayiler ve şirketler az miktarda tüccar ve komisyoncu tarafından sağlanmaktadır.

Üreticinin Kredi ve finansmana erişimi kolaylaştırmak, çeşitlendirmek ve etkilerini çözüm yolları ile beraber ele alalım.

“Kooperatiflerin öz kaynak ve ortak sayılarını dikkate alarak gerekirse çeşitli fonlar da kullanılmak suretiyle alternatif finansman kaynaklarından faydalanmalarını sağlamak.

Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin girdilere, finansmana ve pazara erişimlerinin kolaylaştırılmasında önemli bir enstrüman olan sözleşmeli üretim modeli ile ilgili düzenlemeleri günün gereklerine göre yeniden tasarlamak.

Tarımsal örgütlenme ve kooperatifçilikle ilgili yasal alt yapının yeniden tasarlanması suretiyle bu örgütleri yapısal ve finansal açıdan güçlü, şeffaf, denetlenebilir hale getirmek

Faiz hassasiyeti bulunan üreticilerin ihtiyaçları da gözetilmek suretiyle faaliyetlerini katılım temelli olarak da yürütebilecek bir kooperatif bankacılığı sistemi oluşturmak.

Üreticilerin kâr marjını korumaya yönelik gelir sigortası uygulamalarını devreye almak.

Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından tarım sektörüne yönelik sağlanan ürünler yanında sektöre özgü bir tarımsal/kırsal kredi garanti mekanizması oluşturmak.

Bunun yanında;

Finansmana erişimin sağlanabilmesi için tarımsal faaliyetlerin kayıtlılığının arttırılması amacıyla gerekli önlemleri almak.

Ülkemizde uygulanmakta olan tüm hibe, teşvik, destekleme, sübvansiyon uygulamalarını sosyal ve ekonomik olarak ayırmak; her iki grup uygulamayı kendi dinamiklerine göre kurgulamak.

Örgütlenmeyi ve sözleşmeli üretimi desteklemek ve klasik sözleşmeli üretim modellerinin yanı sıra kooperatifler aracılığıyla kâr paylaşımı esasına dayalı uygulamaları teşvik etmek.

Tarımsal değer zinciri içerisinde kooperatiflerin etkinliğini artırmak,son derece önem taşımaktadır.”

Kaynak:3.Milli Tarı Şurası Tarımsal Girdiler ve Finansman Komisyon Raporu 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.