Takip Et

MİLLİ TARIM PROJESİ ,TÜRKİYE TARIM HAVZALARI DESTEKLEME MODELİ ve AYDIN -2

Milli Tarım Projesi'nin bir parçası olarak ele alınan TTHDM (Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli) pek çok ve akılcı hedefler gütmektedir. Bu amaçları sıralayacak olursak;

1- Hangi havzada hangi ürünlerin ne miktarda üretileceğine karar verilmesi,

2- Geleceğe dair ürün ve üretim planlamasının yapılması,

3- Her havzanın 5-6 çeşit üründe ihtisaslaşmasının sağlanması,

4- Ürün kalitesinin artırılarak ihracata yönelik üretim yapılması,

5- Arz açığı olan ürünlerde üretim artışı sağlanması,

6- Gereksiz ürün stoklarının oluşmasının önüne geçilmesi,

7- Mevcut ve potansiyel tarımsal desteklerin akılcı ve etkin kullanılması,

8- Doğal kaynakların (toprak, su) korunarak sürdürülebilir kullanımının sağlanması, gibi başlıklar karşımıza çıkmaktadır.

Türk çiftçisi olarak yukarıdaki amaçların bütününe katılmamamız mümkün değildir. Ancak amaçlara ulaşmada, bürokratik engellerin kaldırılması, mevzuatın azaltılması, somut amaçlara ulaşılması, eksiksiz ve kusursuz planlamalarla zamanın doğru değerlendirilmesi gerekmektedir.

Aydın ve ilçelerinde desteklenecek ürünlerin seçiminde coğrafi konum, iklim ısı ve yağış değerleri, sulanabilir arazilerin özellikleri ve miktarı, ilçelerin yükselti (rakım) değerleri ve geleneksel olarak üretilen ürün kalemleri dikkate alınmıştır.

Yukarıdaki amaçlar ve Aydın ilinin tarımsal gerçekleri doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca seçilen ürünlerle ilgili olarak, Aydın’da destekleme verilecek ürün listesini dikkate alarak ilçeler bazında düşüncelerimizi sıralayalım:

Bozdoğan için seçilen ürünler yerindedir ancak, artık bir patates üretim alanı olan patatesin Bozdoğan listesine 7.ürün olarak eklenmesi gerekmektedir.

Buharkent: Buharkent listesini doldurmak amacı eklenmiş bulunan yulafı Buharkent çiftçisi dahi tanımamaktadır. Günümüzde Aydın’da yulaf sadece pehlivan develerin yemi olarak kullanılmaktadır. Artık ekilmeyen, ticari değeri neredeyse ”sıfır” olan yulafın listeden çıkarılıp yerine hiç olmazsa arpa eklenmesi yerine olacaktır. Buharkent geçmişinde bir soğan üretim merkezi idi. Soğanın listede olması yarar getirir.

Çine için seçilen ürünler yeterli görülmektedir.

Didim de Söke’nin uzantısı bir ova durumundadır ki bazı alanlarında danelik mısır üretimi mümkün olduğundan bu ürünün listeye eklenmesi uygundur.

Her ne kadar günümüzde patates tarımı yapılmamakta ise de Efeler’de patates düşünülebilir.

Yan yana iki ilçeden İncirliova’ya soğan düşünülmüş iken Germencik’te neden bulunmadığının sorulması yerinde olur.

Karacasu’da nohut tarımı yapılmamaktadır. Komşu ilçe Tavas’ın tarım ürünü olmasından dolayı tercih edilmiş olmalıdır. Karacasu’da desteklenecek ürünler listesine arpanın eklenmesi uygun olacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.