Takip Et

ORGANİK GIDA ÜRETİMİNDE NEREDEYİZ

Organik tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan izin verilen ruhsatlı girdilerin ve çevreye dost üretim tekniklerinin kullanıldığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı üretim biçimidir. Diğer bir ifadeyle organik tarım; çevre korunmasına yönelik, tarımsal çevre kirliliğini önleyebilecek ve aynı zamanda kirlenen çevreyi sürdürülebilir hale getirecek, insanlar üzerinde kimyasalların olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilecek bir alternatif tarım yöntemidir. Organik tarım; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını koruyarak sürdürülebilirliği esas alır (Altındişli ve İlter, 1999).

Bu güzel ve ideal tanıma rağmen Türkiye dünya ve Avrupa’da organik üretimde nerede yer almaktadır?

En fazla organik tarım alanına sahip ilk üç ülke Avusturalya (22.69.000 ha), Arjantin (3.073.412 ha) ve ABD (2.029.327 ha)’dir.

Avrupa’da bu oran %2,5’tir. Liechtenstein tarım alanlarının %30,2’lik kısmında organik tarım yaparak oransal olarak dünya lideriyken, Avusturya %21,3’le ikinci sıradadır.

Dünyada kişi başı en çok organik ürün tüketen ülkeler arasında İsviçre, Danimarka ve İsveç yer almaktadır. İsviçre’de kişi başı organik ürüne 262 euro harcanırken, Danimarka’da 191 euro, İsveç’te ise 177 euro harcanmaktadır.

Hindistan, Etiyopya ve Meksika üretici sayısı bakımından dünyada ilk üç sırada yer almaktadır.

Türkiye’de organik tarım yıldızı parlayan sektörler arasındadır. Son on yılda sektör büyüme göstermiştir. Ancak sektör hızla büyümesine rağmen dünya sıralamasında halen istenilen noktada bulunmamaktadır. Türkiye’nin dünya sıralamasında daha üst yerlere gelebilmesi için sektörün daha fazla desteklenmesi gerekmektedir.

Organik üretim yapılan alanlar dikkate alındığında 2015 yılında 515.268 ha ile Türkiye dünyada en fazla organik tarım yapılan 18. Avrupa’da 9. ülke konumundadır. İspanya Avrupa’da en fazla organik üretim alanına (yaklaşık 2.000.000 ha) sahip ülkedir.

Türkiye toplam tarım alanının %1,3’ünde organik tarım yapmaktadır. Türkiye organik üretim yapan üretici sayısı bakımından dünyada 8. Avrupa’da 1. Sıradadır.

Türkiye’de organik yiyecek tüketimi ise kişi başı 1 euronun altındadır.

Organik hayvansal ürünler incelendiğinde et ve süt üretiminin yıllara göre büyük dalgalanmalar gösterdiği, yumurta üretiminin ise düzenli bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir. organik tarımda üretim yapan, ürün işleyen, pazarlayan firma sayılarında da görülmektedir. Yıllara göre organik ürünler üretim miktarları incelendiğinde, organik üretim yapan çiftçi sayısının ve toplam üretim alanlarının yıllara göre değişiklik göstermesine rağmen, toplam üretim miktarının sürekli arttığı görülmektedir.

Üreticilerin organik üretime başlamaları firmaların yüksek fiyat, alım garantisi, teknik yardım ve nakdi yardımda bulunmalarından dolayıdır. Organik ürün satış fiyatı konvansiyonel olarak yetiştirilen ürünlerin satış fiyatından ortalama %10–15 üzerinde olmaktadır. Bugün gelinen noktada üreticiler organik ürünleri pazarlamada sıkıntı yaşamaktadırlar (Turan ve ark., 2009).

Bu da organik ürünlerin iç pazarda tüketiminin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir.

Kaynak:3.Tarım Şurası Kararları

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.