Takip Et

BÖLÜNEN TARIM ARAZİLERİ ,ÜRÜN PLANLAMASI VE HAVZA BAZLI ÜRETİM MODELİ

5403 Sayılı “Arazi Koruma Yasası” yakın tarihte ülke tarımının en önemli sorununun önüne geçmek amacı ile yasallaştı. Ülkemizde uygulanmakta olan miras hukuku, tarım arazilerinin parçalanarak küçülmesine neden olmaktaydı.

 

Tarım işletmelerinin küçülmesi önemli oranda ölçek ekonomisi problemlerine neden olmakta, üretim azalan verimlere doğru yönelmektedir. Tarım arazilerinin parçalanması, işletme büyüklüklerinin küçülmesine ve dolayısı ile tarımsal verimliliğin azaltılmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak küçük işletmeler yetersiz gelirleri ile artan üretim maliyetlerini karşılayamadığından tarımsal faaliyetleri bırakmak zorunda kalmaktadır.

 

Her ne kadar bu yasa yürürlüğe girmiş olsa da arazi bütünleşmesi açısından etkisi henüz hissedilmemiştir.

 

Ayrıca bu yasa yukarıdaki gerekçeler açısında gerekli de olsa, gelenekselliği sürmekte olan Türk ailesi tarafından tam anlamı ile anlaşılamadığı gibi genel kabul de görmemiştir.

Türk çiftçisinin-tarımla uğraşmakta olsa da tarım dışı alanda çalışmakta da olsa- çocukları hala babalarının tarla ve bahçelerini, tarımsal varlıklarını kemdi aralarında paylaşma arzusundadırlar.

 

Hala birkaç dekarlık tarlaları bölmenin, aralarında paylaşmanın yollarını aramaktadırlar.

 

Türk tarımının en önemli hastalıklarından birisi de ürün planlamasının olmamasıdır.Devletin ilgili kamu kurumları üretim istatistiklerini anlaşılır dil ile üreticilere ulaştıramamakta,üreticiler tarla üretim tercihlerini bir yıl önceki ürün fiyatlarına göre yapmakta, bu da bir yıl sonrasında arz fazlasına yol açmaktadır.

 

Her ne kadar “Havza bazlı üretim “modeli yürürlükte de olsa bu model de ürün planlaması açısından amacına ulaşmaktan uzak kalmaktadır.Hububat ve yem bitkileri ağırlıklı bu model yeni üretim kalemlerinin önünde engel olarak durmaktadır.Bu bakımdan bu model yeniden gözden geçirilmeli desteklenecek ürünler yeniden belirlenirken gereksiz ürünler destekleme kapsamı dışına alınmalıdır.

Bölgelere göre ihracatı yapılabilen incir,üzüm,fındık,kayısı,çay gibi ürünlerin ya desteklemesi artırılmalı ya da incir ,üzüm ve tane zeytin gibi ürünler destekleme kapsıma alınmalıdır.

 

Üretim planlaması yapılamadığından çiftçilerin üretmiş oldukları mamuller zaman zaman satılamamış, bu durum sonucunda çiftçi zarar etmiş ve tarımsal faaliyetleri bırakmak zorunda kalmıştır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.