Takip Et

SAĞLIKLI BİR KIRSAL KALINMA İÇİN NELER YAPILABİLİR

Önceki yazılarımızda kırsal kalınmanın yakın zaman geçmişini ve ülkemizdeki durumunu ele aldık.

Bugün ise Kırsal Kalkınma ve Kırsalda İstihdam Komisyon Raporu sonuçlarını kaynak alarak neler yapılabileceğini görelim.

“Potansiyel gelir kaynağı yaratabilecek ürünlerde ve alanlarda envanter çıkarmak.

Kırsal alanda ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek ve geliştirmek.

Kırsal kalkınma paydaşlarına sürekli bilgi akışı sağlamak.

Kurumlar arası veri entegrasyonu sağlanarak ortak bir veri tabanının oluşturmak ve veri akışının sürekliliğini sağlamak.

Ulusal ve bölgesel farklılıklar dikkate alınarak kırsal alan tanımını güncellenmek ve dezavantajlı bölge tanımını geliştirmek, veri tabanını bu tanımlara göre hazırlamak.

Kırsalda kişi başına mili geliri ülke ortalamasına kavuşturmak.

Kentlerdeki alt ve üstyapı hizmetlerini kırsala da sunmak.

Sosyoekonomik açıdan yaşanabilir bir kırsal yaşam sunmak.

Özellikle kadınların iş ve yaşam koşullarını kolaylaştıracak önlemler almak.

Kırsal alanda yaşanabilir mekânlar oluşturmak ve kalıcı kırsal planlamaya gitmek.

Kırsal network ve iletişim altyapısını güçlendirmek.”

Kırsal kalkınma desteklerinin etki analizini sürekli ve güncelleyerek yapmak.

Tarımsal üretime yönelik programlar uygulamak.

Bölgesel yatırım konularını belirlemek, bölge üstünlüklerini ön plana çıkarmak.

Çevre dostu yatırımlara ayrıcalık vermek.

Güncellenmiş kırsal alan tanımına göre destekleri planlamak.

Kırsal alana verilecek desteklerde STK ve kooperatiflerin etkinliklerini arttırmak ve yasal altyapısının oluşturmak

Kırsalda pazarlama ve örgütlenme ile ilgili durum tespitlerini yapmak.

Tarımda örgüt dağınıklığını ortadan kaldıracak yasal düzenlemelere gitmek.

Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini ve pazarlara giriş imkânlarını geliştirmek.

Üretim ve tüketim kooperatiflerini birlikte geliştirmek.

Kooperatiflerde profesyonel yönetim anlayışının ve teknik uzmanların istihdamını destekleyerek sağlamak. TOBB ve TZOB’un kırsalda örgütlenme ve kalkınma çalışmalarında kapasitelerini geliştirmek ve katkılarını arttırmak.

Örgütlenme bilincinin erken yaşta geliştirilmesi için müfredata dâhil etmek.

Kooperatifler yoluyla üretimi planlamak ve sözleşmeli üretim modellerini geliştirmek.

Kooperatifler ve özel sektör arasında iş birliğini geliştirmek. 10. Kırsalda pazara erişim için soğuk zincir uygulamalarını örgütsel temelde yaygınlaştırmak, kısa tedarik zincirini oluşturmak. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.