Takip Et

KEKİĞİN EKONOMİK VE TİCARİ BOYUTU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden

Dr. Ali Osman Sarı ve Mehmet Altunkaya ,Doğadan tarlaya Kekik ,adlı çalışmalarında kekiği pek çok bakımdan ele alırken ekonomik ve ticari yönünü de işlemişlerdir.

 

Kekik üretiminin bir diğer yönü Orman Su İşleri Bakanlığı arazilerinde de kekik üretiminin sürdürülmekte olmasıdır.

 

“Orman ve Su işleri Bakanlığı denetiminde olan alanlarda kekik toplanma kapasitesinin alan ve miktar olarak, 97.468 ha ve 3.800 ton olduğu tahmin edilmektedir (OSİB, 2015). Mevcut verilerde tarlada üretilen ve doğadan toplanan kekiğin ancak ihraç edilen miktar kadar olması, hatta bazı yıllar ihraç edilen m i k t a r ı n da altında görülmesi, istatistiklerin üretimi tam olarak yansıtmadığını göstermektedir .”

 

“Türkiye genelinde kekik üretim alanı 90 bin dekarı aşmıştır Bunda o yıllarda tütüne alternatif ürünler aranması, yöre çiftçisinin kekik tarımını tütün tarımına göre daha kolay ve kazançlı bulması, kekik ve tütün tarımının uygulamada benzer noktalarının olması, toprak ve ekolojinin kekik tarımı için uygun olması gibi faktörler rol oynamıştır. Kekik tarımı Denizli dışında diğer bazı illerde yapılsa da %90’dan fazla pay ile Denizli ilinin hakimiyeti devam etmektedir.

 

Bunun yanında her türlü tarımsal üretimde olduğu gibi kekik te de pazarlama sorunları mevcuttur.

 

“Diğer bazı illerde zaman zaman küçük çapta kekik tarımı yapılsa da daha sonra bundan vazgeçildiği görülmektedir. Bunda ekolojinin uygun olmaması, o ilde pazarlama sorunları yaşanması, üretimin küçük miktarda olmasından dolayı alıcıları o bölgeye çekememesi gibi sorunlar etkili olmuştur.”

 

“(2007’de 10 bin ton), aynı zamanda ithal ettiğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerden biridir. Nitekim 2007 yılında yaklaşık 2.300 ton ezilmemiş kekik ithalatı yapılmıştır.”

 

Bunun yanında ihracattaki olumlu gelişmeler kekik üretimini sürdürmemiz gerektiğine işaret etmektedir.

 

“Kekiğin kültüre alınması, tarımının başlatılması ile daha önce doğadan toplamada karşılaşılan ve pazarlamada sorun teşkil eden uçucu yağ oranının düşük olması, zamansız toplama sonucu oluşan düşük kalite, içerisinde kekik dışında rastlanan Cistus spp., zeytin yaprağı gibi yabancı maddeler karıştırılması ayrı bir müdahaleye gerek kalmadan azalmış ve ihracatçı istediği özelliklerde standart ve devamlılığı olan materyal temin etmeye başlamıştır. Doğadan toplanan kekiklerde ihracatçı %2 uçucu yağ oranını temin etmede zorlanırken, geliştirilmiş hatlarla tarlada yetiştirilen kekiklerde %4’ün üzerinde uçucu yağ elde edilmeye başlanmıştır. Ayrıca pazara daha ucuz kekik sunulmaya başlanmıştır.”

 

“Kekik ihracatı son 15-20 yıl içerisinde 3-4 bin tondan, 15 bin tonlara, ihracat geliri ise 6-7 milyon dolardan 60 milyon dolara çıkmıştır. Bu değer tarımın diğer bazı sektörleri ile karşılaştırıldığında; örneğin Türkiye tohumculuk sektörü 2014 yılında 148 milyon 375 bin dolar ihracat, 188 milyon 431 bin dolar ithalat gerçekleştirmiştir. İhracat-ithalat dengesi -40 milyon 056 bin dolardır (BÜGEM, 2014). Süs bitkileri sektöründe ise 2014 yılı ihracatı 74 milyon 586 bin dolar, ithalatı ise 85 milyon 881 bin dolar, ihracat-ithalat dengesi -11 milyon 294 bin dolardır (TÜİK, 2015b).”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.