Takip Et

Ülkemizde Pamuk Destekleme Sistemi-2

Ülkemizde pamuk üretiminde yüksek girdi maliyeti, üreticinin rekabet gücünü olumsuz etkileyen temel unsurlardan biridir. Pamukta girdi/ürün fiyatı paritesi girdiler aleyhine artmasının yanı sıra sübvansiyonlu ithalatın da etkisi ile “ortalama iç piyasa fiyatı” maliyeti karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

Devlet destekleri ile aradaki fark dengelenmeye çalışılsa da destekleme prim miktarları yetersiz kalmaktadır.

Gerçekte ise pamuğa verilecek desteklemeler hiçbir zaman devlet bütçesi aleyhine olmamakta, aksine destek arttıkça devlet kazanmaktadır.

Çünkü pamuk en az elli ayrı sektörün kullandığı bir hammaddedir ki katma değeri çok yüksektir. İkincisi ise pamuk ithalatına harcanan döviz, çok yüksek ve ülke pamuk üretim potansiyeli açısından son derece lüks bir israftır.

Ülkemiz pamuk üretimi bakımından elverişli ekolojik şartlara sahiptir. Özellikle Ege, Güneydoğu, Akdeniz ve bir kısım Doğu ve Orta Anadolu illerinde pamuk ekimi yapılmaktadır. 2003 yılı pamuk üretiminin % 22’si Çukurova, % 46.5’i Güneydoğu Anadolu, % 30’u Ege Bölgesi'nde gerçekleşmektedir. Her yıl gittikçe üretimin düştüğü Akdeniz Bölgesi'nde toplam üretimin sadece % 1.5’luk kısmını gerçekleşmiştir. Ülkemizde pamuk ekim alanında yıllar itibarıyla bakıldığında azalış olduğu görülmektedir. Ekim alanlarında azalışın tersine verim artışına bağlı olarak üretimde artış gözlenmekle birlikte, 2003 yılı verileri ülkemiz pamuğun hem ekim alanı hem de üretim miktarı açısından düşüşlerin yaşandığını göstermektedir. 2003 yılında 629384 ha’da, 898.824 ton üretim gerçekleşmiştir. (1)

Türkiye, her yıl gelişen tekstil sanayimizin ihtiyacını gidermek için daha fazla pamuk ithalatı yapmaktadır. Pamuk ithalatı, 1999 yılları hariç tutulursa diğer yıllarda miktar ve değer olarak büyük oranda artış göstermiştir. 1999 yılındaki pamuk ithalat miktarında gözlenen azalma ise ülkedeki nihai tüketimin istisnai olarak bu yıl düşmesinden kaynaklanmıştır. Türkiye pamuk ithalatını, ABD, Yunanistan, Özbekistan, Suriye, Mısır, İsrail, Azerbaycan, Türkmenistan ve Avustralya gibi ülkelerden gerçekleştirmektedir. 1990’lı yıllardan sonra önemli miktarda pamuk ithal etmeye başlamış, bugün ise net pamuk ithal eden ülke konumuna gelmiştir. (2)

Türkiye, her yıl gelişen tekstil sanayimizin ihtiyacını gidermek için daha fazla pamuk ithalatı yapmaktadır. Pamuk ithalatı 1999 yılı hariç tutulursa diğer yıllarda miktar ve değer olarak büyük oranda artış göstermiştir. 1999 yılındaki pamuk ithalat miktarında gözlenen azalma ise ülkedeki nihai tüketimin istisnai olarak bu yıl düşmesinden kaynaklanmıştır. Türkiye pamuk ithalatını başlıca ABD, Yunanistan, Özbekistan, Suriye, Mısır, İsrail, Azerbaycan, Türkmenistan ve Avustralya gibi ülkelerden gerçekleştirmektedir. 1990’lı yıllardan sonra önemli miktarda pamuk ithal etmeye başlamış, bugün ise net pamuk ithal eden ülke konumuna gelmiştir. (3)

(1): Yavuz, a.g.a. s 18-19.

(2):Fahri Yavuz, Türkiye’de Tarım. s 19.

(3): Bülent MİRAN, Tarımsal Yapı ve Üretim, s 20. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.