Takip Et

KURAKLIĞA KARŞI 2017 YILI KURAKLIK ÖNLEMLERİ

Dünkü yazımızın son bölümünde devletin kuraklığa karşı kâğıt üstü önlemlerini bir paragrafta ortaya koymuştuk.

Kağıt üstü diyorum çünkü 2017 önlemlerinin somut sonuçlarını ele alarak 2021 önlemlerinin yararlı olup olmayacağına hep birlikte karar verelim.

• “Temmuz 2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12339 sayılı ve “2007 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye’nin Çeşitli İllerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ”dır.”

Farklı nedenlerle yapılan ertelemeler üreticinin dar boğazda olması nedeniyle acil ihtiyacı olsa da faiz sürmekte olduğundan geri ödeme sıkıntısı devam etmektedir.

• “7 Ağustos 2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12477 sayılı “ Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İle Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı “dır.

• ” 2 Mart 2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Bakanlık tarafından hazırlanan “Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”

Yayınlanan bu yönetmeliğin elle tutulur, somut, herhangi bir sonucu görülmemiştir.

• “2007/12339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007 yılındaki kuraklık nedeni ile zarar gören üreticilere hibe olarak verilmesi taahhüt edilen destekleme kapsamında, il/ilçe Hasar Tespit Komisyonlarınca % 30 ve üzeri zarar gördüğü belirlenen ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan üreticilere dekar başına, buğdayda 22 TL, arpada 13 TL, mercimekte 22 TL, nohutta 30 TL, fiğ, burçak ve mürdümükte 24 TL kuraklık desteği ödenmesi kararı.”

Bu ödemeler nohut-çekirdek cesametinde kalmış,küçük çiftçiye yarar sağlamamıştır.

• Bunlarla birlikte, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yaşanabilecek kuraklığın tarım alanındaki etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan, "Türkiye Tarımsal Kuraklık Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (2008-2012)"nı Bakanlar Kuruluna sunulmuş, plan çerçevesinde "Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu" oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu koordinasyon kurulunun ne yaptığı,neler başardığı konusunda bizde ve kamuoyunda herhangi bir bilgi mevcut değildir.

• 2009/14850 ve 2010/158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları (Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararlar) ile yem bitkileri üretimi için destek düzenlemeleri yapılmıştır.

Bu destekleme de yıllık ödenen destekler mahiyetinde olup yıl geçtikçe enflasyon karşısında önemini yitirmiştir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.