Takip Et

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖZÜYLE TÜRK TARIMININ SORUNLARI:Tarımsal danışmanlık ve Arazi Toplulaştırmaları

Türk tarım sektörünün mesleki açıdan vazgeçilmez bileşenlerinden olan Ziraat Mühendislerinin Türk tarımına bakışlarını, görüş,düşünce ve çözümlerini yansıtmayı sürdürelim.

Ziraat Mühendislerinin yegane kuruluşu olan Ziraat Mühendisleri Odası’nın farklı dönem ve zeminlerdeki görüşlerini birkaç köşe yazısı olarak okuyucularımızın bilgilerine sunmak istiyoruz.

Dünkü yazımızda Ziraat Mühendisleri Odası’nın Türk tarımının gelirleri ile giderlerinin karşılanması ve dolayısıyla sürüdürülebilir bir tarım sektörünün varlığınıdan söz edilebilmesi amacı ile tekliflerini yazmıştık.Bugün ise Türk tarımının sürüdürülebilmesi için korumacı tedbirler ve benzri tekliflerini ortaya koymaya çalışacağız.

Ziraat Mühendisleri Odası öncelikli sorunlardan birisi ve haklı olarak Ziraat Fakültelerinden mezun olan meslektaşlarının istihdamını öne çıkarmaktadır.Bir türlü rayına oturmamış olan “Tarımsal danışmanlık” müessesesi bu işin en pratik çözümü olarak karşımızda durmaktadır.

Ziraat Mühendisleri Odası, tarımsal danışmanlık sisteminin etkin kullanılması önemli görmektedir.Ve gerçekten önemlidir.Bunun da en gerçekçi çözümü Tarım ve Orman Bakanlığı-Ziraat Odaları işbirliği ile Ziraat Odalarının kısıtlı bütçelerine zarar vermeden ,Ziraat Mühendislerinin Ziraat Odaları’nda istihdam edilmeleridir.Bakanlık bütçesinin genel bütçeden aldığı payın artırılması ile bu sorun çok kısa zamanda çözülebilir.

Tarım doğal afetlere,iklim değişikliğin ve etkilenmelere en açık sektördür. Ortaya çıkan belirsizliklerden özellikle geçimlik veya orta ölçekli tarım işletmeleri etkilenmektedir.

Bu nedenle iklim değişikliğine karşı daha rasyonel önlemlerin ve politika araçlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır. İklim değişikliklerinden zarar gören ve hiçbir güvencesi olmayan küçük işletmeler tarımdan kopmaktadır. Bu olgunun önüne geçmek için işletmelerin finans sorunları,küçük ve orta boy üreticinin birikimleri ve kredi imkanları yeterli olamamaktadır.Ve hatta bu tür işletmeler TARSİM sigorta poliçelerini karşılamaktan mahrum kalmaktadırlar.

 

“Konunun bir uzantısı olarak, Türkiye’de arazi parçalılığı ve işletmelerin küçük ölçekli ve çok parçalı olması yapısal bir sorun olarak ortada durmaktadır. “

Kurumlar arasında diyalog ve işbirliği anlayış ve imkanlarının yetersizliği, arazi toplulaştırması kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliği açısından yeterince olumlu sonuçlar vermemiştir.

“Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanmıştır. Arazi toplulaştırması tarımsal yapının iyileştirilmesi ve verimliliği artırıcı tedbirlerin alınmasında hayati rol oynamaktadır. Ancak kırsalın kalkındırılmasında sadece küçük, parçalı ve dağınık parsellerin toplulaştırılması ve işletme ölçeğinin büyütülmesi yeterli değildir.”

Önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tek çatı ve ad altında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak birleştirilmesi DSİ ve Tarım bürokratlarının işbirliğini kolaylaştırabilecektir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.