Takip Et

Büyük Menderes Niçin Kirli Akar-13 Bor Ve Büyük Menderes Nehrinde Bor Kirliliği Borun Hayvanlara Etkisi

Borun hayvanlara uzun süreli etkileri farelerde incelenmiştir. Buna göre içme suyuna katılan 0,84 mg/kg miktardaki borun zararı gözlenmemiştir. Miktarın artırılması ve sürecin uzatılması durumunda başta üreme organları olmak üzere, çeşitli sistemlerin olumsuz etkilendiği gözlenmiştir. Akciğer iltihabı gelişmiş, gebelik bozulmuş ve yavru zarar görmüştür.

Hayvanlar için öldürücü doz, hayvan türüne, kilogram ve vücut ağırlığına göre 1, 2-3,45 g arasında değişmektedir. Farelerde 3-4 g gibi yüksek dozlar kısa süre içinde depresyon ve titremeye neden olup hayvanı ölüme götürebilmektedir. Köpeklerde ise kusma gibi belirtilerde gözlenmiştir.

Bor, bazı larva ve böceklerin imhasında uzun sureden beri kullanılmaktadır. Deniz, balıklarının 19-19,5g/L bor ile teması öldürücü doz olarak tespit edilmiştir. Bir süt ineğine 40 gün boyunca 16-20 g/gün borik asit verilmesi durumunda herhangi bir etki gözlenmemiştir. (82)

Alabalık ve zebra balığında 10 mg/L’de akut toksisite görülmüştür. (83)

Borun canlılara etkisi konusundaki araştırmalar yetersiz olmakla birlikte, birçok canlının boru tolere edebilme kapasitesinin yüksek olduğu görülmektedir.

HAYVAN TÜRÜNE GÖRE ETKİSİ DEĞİŞİYOR

Borik asidin hayvanlar için öldürücü dozu, hayvanın türüne bağlı olarak hayvanın her kg'ı için 1.2-3.45 gr arasında değişmektedir. Hayvan içme suyunda 2500 mg/1 borik asit bulunması büyümeyi engellediği için zararlıdır. Alabalık üzerine yapılan bir araştırma sonucuna göre 2000 mg/1 borik asit derişiminin balığa herhangi bir zarar vermediği, 5000 mg/l'nin ise balığın derisinde koyulaşmaya neden olduğu ortaya koyulmuştur (DSİ, 1983). Küçük deniz balıklarının 20 °C de 6 saat süreyle damıtık suda 18-19 g/l veya sert suda 19.0-19.5 g/l bor iyonu ile teması, öldürücü doz olarak tespit edilmiştir. Bir süt ineğine 40 gün boyunca 16-20 g/gün borik asit verilmesi durumunda herhangi bir etki gözlenmemiştir. (226/d)

Ağız yoluyla birim kg vücut ağırlığına 3000-4000 mg gibi çok yüksek dozlar, sıçanlarda kısa sürede depresyon ve titremeler yaratmakta ve hayvanı ölüme götürmektedir. Ayrıca farelerde ishal, köpeklerde ise kusma gibi belirtiler de gözlenmektedir. (284) 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.