Takip Et

İYİ TARIM UYGULAMALARINDA SONUÇ VE ÖNERİLER

Bir haftadır yazdığımız gibi ” İyi Tarım” Türkiye ve Türk çiftçisi için önemlidir,vazgeçilmezdir.Çünki;

“İnsanlığın ve ülkelerinbeslenme ve rekabet gücü kazanmalarına yönelik üretimlerini arttırma çabaları, tarımda yoğun girdi kullanımının giderek artmasına yol açmıştır. Dünyada yoğun girdi kullanımına dayanan konvansiyonel tarıma gösterilen bu ilgi uzun yıllar devam etmiştir. Ancak konvansiyonel tarımdan kaynaklanan çevresel sorunların ortaya çıkmasıyla, kimyasal girdi kullanımının sürdürülebilir tarım üzerindeki etkileri tartışılmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak konvansiyonel tarımın zararlı etkilerini azaltmak amacıyla, sürdürülebilir tarım sistemlerinden biri olan iyi tarım uygulamaları önem kazanmıştır.”

Türkiye de bu görüş ve tespitlerin dışında tutulamaz.

“İyi tarım uygulamalarının yaygınlaşmasında verilen desteklerin önemli olduğu bir gerçektir. Ancak çiftçilerin alışılagelmiş üretimlerini bırakmaları, iyi tarım uygulamaları desteğinin işletmeler için ekonomik avantaj sağlamasına bağlıdır. Bu nedenle Türkiye’de konvansiyonel tarımdan iyi tarım uygulamalarına geçen işletmelerde, gelirdeki değişimin analiz edilip, desteklerin bu sonuçlar çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Zira ekonomik olmayan hiçbir üretim faaliyetinin sürdürülebilir olmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır.”

“Türkiye’de gıda güvenliği ve yoksulluk sorunlarının tam olarak çözülememesi, çevresel konuların gündeme gelmesini ve buna bağlı olarak iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını geciktirmiştir. İyi tarım yapan üretici sayısı ve uygulanan alana göre, Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sırada yer almaktadır. İnsan sağlığı ve çevrenin korunması göz önüne alındığında, diğer illerde de iyi tarım uygulamalarına yönelik çiftçi bilincinin artırılması gerekmektedir.”

“Türkiye’de iyi tarım uygulamalarında ürün ve üretici sayısının artırılmasında, iyi tarım uygulamaları desteğiyle birlikte bu ürünlere olan pazarın da genişletilmesi gerekmektedir. İyi tarım ürünlerini konvansiyonel ürünlerden ayıran özelliklere dikkat çekilerek, tüketici bilincinin artırılmasında reklam faaliyetleri önemli oranda etkili olacaktır. Bu kapsamda televizyon başta olmak üzere kitle iletişim araçlarının kullanılması, çok sayıda tüketiciye daha kısa sürede ulaşma imkânı sağlayacaktır. Türkiye’de iyi tarım uygulamalarındaki gelişmeler sonucu, artan üretimle birlikte iç ve dış pazarlara daha sağlıklı ve güvenilir ürünler sunulacaktır. Bununla birlikte iyi tarım uygulamalarında kimyasal girdi kullanımına getirilen kısıtlamalarla, doğal kaynaklar korunacak ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir üretim arzı da garanti altına alınmış olacaktır.”

Ve şu andan itibaren Tarım Ve Orman Bakanlığı’nda İyi ve Organik Tarım Uygulamaları ile ilgili Destekleme Tebliği”ni yayınlayan bürokrasi grubu hatasını anlayıp geri dönmeli ve ek bir tebliğle,Türk Tarımında yarattıkları “handikap”ın farkına vararak hatalarını gidermelidirler.

Kaynak: A.Eryılmaz - O. Kılıç: “Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.