Takip Et

ORGANİK TARIMIN GELİŞMEMESİNİN NEDENLERİ

“Çevre dostu olan organik tarımın sürdürülebilir bir tarım sistemi olarak yerleşmesi için, üreticilerin bu sisteme özendirilmesi ve teşvik edilmesi gereklidir. Ayrıca konvansiyonel tarıma göre daha fazla kar elde etmeleri sağlanmalı ve böylece çiftçilerin rekabet ortamına girmekten kaçınmaları engellenmelidir. Aksi halde üreticiler bu sistemi benimsemeyecek ve sürdürmeyeceklerdir (Kızılaslan ve Olgun, 2012).

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üreticilerin organik tarıma olan ilgisini artırmak amacıyla desteklemeler yapılmaktadır. 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’ de (2018/11188) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Bu karar kapsamında organik tarım faaliyetinde bulunan üreticilere 2018 yılı için cari faiz oranından % 50 indirimle 5.000.000 TL kredi üst limitinde kredi kullandırılması imkânı sağlanmıştır (Anonim, 2020).

Bitkisel üretimi artırmak, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, kayıtlılığı arttırmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 2019/46 numaralı Bitkisel Üretim Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, 9 Kasım 2019 tarihinde 30943 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır (Anonim, 2020).

Bu desteklemelere ek olarak Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını (ÇATAK ) tercih eden üreticilerin desteklemesi de yapılmaktadır (Anonim, 2020).

Organik tarımda alan bazlı desteklemeler Çizelge 8’de verilmektedir. Organik tarım desteği verilecek ürünler kategorilere ayrılmış olup destek miktarı sertifika sahibinin bireysel ya da üretici grubu olmasına göre değişmektedir. En fazla desteği birinci kategoride bulunan ürünleri yetiştiren ürün sertifikası bireysel olanlar almaktadır.”

“Türkiye genelinde 2018 yılında, organik tarım yapılan 626.885 ha alanda 2.371.612 ton organik üretim gerçekleştirilmiştir. Bölgeler bazında bakıldığında 751.900 ton organik üretimle Ege Bölgesi birinci sırada yer almaktadır.

Şehir açısından bakıldığında ise yine Ege Bölgesi’nde bulunan Aydın ilinin, çiftçi sayısı, üretim miktarı ve üretim alanı olarak en yüksek verilere sahip olduğu görülmektedir. Ülkemizde en fazla organik sebze üretiminin yapıldığı il Mersin (12.885 ton), organik meyve üretiminin yapıldığı il Aydın (259.189 ton), organik tarla bitkisinin üretiminin yapıldığı il Van (128.242 ton), en fazla organik üzüm üretiminin yapıldığı il Manisa (99.394 ton), doğadan toplanan ürünler dahil en fazla organik tıbbi, aromatik ve keyf bitkilerinin üretiminin yapıldığı il ise Rize (24.058 ton)’ dir. En fazla üretimi yapılan organik ürünlere bakıldığında ise sebzelerde 16.594 ton ile domates, meyvelerde 213.369 ton ile zeytin, tarla bitkilerinde 195.131 ton ile buğday, tıbbi, aromatik ve keyf bitkilerinde 26.302 ton ile çay ilk sırada gelmektedir.

Organik üretimde, genel ithalat 175,865.85 ton, genel ihracat ise 111,690.675 ton’ dur. Tüm bu veriler ışığında, organik tarım yetiştiriciliğinde gelinen noktada önemli gelişmeler elde edilmesine rağmen, Türkiye’nin ekolojik ve topoğrafik şartları düşünüldüğünde bu gelişmelerin yeterli olmadığı görülmektedir. Ancak ülkemizin tarım politikası sonucu verilen teşvikler neticesinde organik tarım üretiminin artırılacağı ve organik dünya pazarında önemli bir yere ulaşacağı düşünülmektedir.”

Organik tarımın yeterince gelişmemesinin nedenlerini sıralayacak olursak,

Desteklemelerin günübirlik ve bir yıllık dönemler için belirlenmiş olması;

Destekleme politikasının yetersizliği;

Organik ürünlerin az verime rağmen değerini bulamaması;

Organik iç ürün pazarlarının yeterince oluşmaması;

Organik ürün ihracatının dişe dokunur şekilde desteklenmemesi.

Kaynak: Türkiye’de Organik Tarım,Traşçı,Erdoğan,Aksakal. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.