Takip Et

TÜRK TARIMININ ANA YAPISAL SORUNLARI VE ÇÖZÜMLER-3

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımın verimli toprakları, gıda, temiz su ve temiz hava giderek azalmakta ve dünya ve ülkemiz bir kıtlık durumuna doğru hızla ilerlemektedir.

 

Devletin yazılmamış asli görevlerinden birisi de öncellikle Türk insanının kaynak tüketimine ve yaşanacak kıtlığa uyum sağlama kapasitelerini artırmak ve çözüm üretebilmek doğa tabanlı geliştirmektir.

 

Bu amaç yolunda tarımın dogmatik anlayıştan ve merkezi karar mekanizmaları eliyle yürütülmesinde vaz geçilerek yerinde ve üretici odaklı bir üretim biçiminin hayata geçirilmesi şarttır.

 

Sorgulayıcı, analize dönük ve tümüyle bilim ağırlıklı bir tarım modelinin hayata geçirilmesi aynı zamanda Türk tarımının yapısal sorunlarını bilimsel bir akılla ele almayı gerektirmektedir. Çünkü tarım ile ilgili yapısal reform dediğimiz şey özünde yapısal sorunları çözmeye yönelik modellerden ibarettir (Anonim).

 

Bu amaca ulaşmak için sahada yapılması gereken pek çok iş ve eylem durmaktadır.Bunlardan tarımın olmazsa olmazı olan sulamadan başlayarak planlama

 

• Üreticiye teknik bilgi akışının sürekli olarak sağlanması;

• Sürdürülebilir bir su yönetimi, sulama alanında, arazi toplulaştırma, tesviye ve drenaj gibi tarla içi geliştirme hizmetleri tamamlanması;

• ( Sel, yağış, rüzgâr, buzlanma, hava sıcaklığı) ve kullanıcıların tahribatına maruz kalan sulama kanalları, kanaletleri, sanat yapıları ve ölçü tesislerinin eksikliği veya tamamlanması;

• Su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilememesi, dağıtılması, su yönetimi ile ilgili mevzuatın aksaklıkları; sonucunda su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması;

• Kısıtlı bulunan su kaynaklarının kirlenmesi sonucu ortaya çıkan çevresel sorunlar;

 

• Öncelikle üreticinin mevcut tarım modelinden kaynaklanan yoksulluğunun önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunun için de;

• Üretici örgütlenmesi,

• Yeni destekleme modeli,

• Verimlilik planlanması,

• Girdi enflasyonunun önüne geçilecek ekonomik tedbirlerin alınması,

• Aile tipi ve kooperatife dayalı sistemin hayata geçirilmesi,

• Tarımda modernleşme,

 

Konularının bir bütün halinde, birbirleriyle çelişmeyen ve tarımı diğer sektörlere karşı koruyan bir anlayışla yeni mevzuat düzenlemesi ortaya konulmalıdır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.