Takip Et

2000’Lİ YILLARDA EGE BÖLGESİ VE AYDIN TARIM NÜFUSU

2000 yılında Türkiye’de kırsal nüfusu en fazla olan 20 ilin ülkedeki kırsal nüfusun % 47,4’üne sahip olduğunu görmekteyiz. Aynı tarihte diğer 61 il ise kırsal nüfusun yarıdan fazlasına (%52,6) sahipti. Kısaca kırsal nüfusun yaklaşık yarısı Türkiye’deki illerin yaklaşık dörtte birini (%24,7) oluşturan 20 ilde, diğer yarısı da il sayısının yaklaşık dörtte üçünü (%75,3) oluşturan 61 ilde toplanmıştır. Önceki dönemlerde olduğu gibi 2000 yılında da ülkemizdeki kırsal nüfus illere göre dengeli bir şekilde dağılmamıştır.

Sayın Murat Yılmaz'ın araştırma sonuçlarına göre,” 2000 yılında kırsal nüfus açısında ilk 20 il içinde yer alan illerden 10’unun nüfusu 400 bin ile 500 bin arasında değişmekte olup bu iller Muğla, Adana, Aydın, Kahramanmaraş, Ankara, Ordu, Kocaeli, Trabzon ve Balıkesir’den oluşmaktaydı.”

“Ülkemizde 2000 yılı itibariyle kırsal nüfusu en fazla olan 20 ilin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde şu sonuçlar görülmektedir; Akdeniz bölgesinden 5 il, Marmara ve Ege bölgelerinden 4’er il, Karadeniz bölgesinden 3 il, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinden ise 2’şer il kırsal nüfusu en fazla olan 20 il içinde yer almıştır. 2000 yılında Doğu Anadolu bölgesinden hiçbir il, kırsal nüfusu en fazla olan 20 il içinde yer almamıştır.”

“Ege bölgesinden ilk 20 il içinde yer alan il sayısı 1990’da 3 iken 2000 yılında bu sayı 4’e çıkmış ve belirtilen tarihte bu bölgeden İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla illeri kırsal nüfusu en fazla olan ilk 20 il içinde yer almıştır. Ege bölgesinin 1980’de ilk 20 içinde sadece 2 ile sahip olduğunu da göz önüne alacak olursak, söz konusu bölgenin her geçen gün ülkedeki kırsal nüfus açısından daha önemli bir toplanma alanı haline geldiğini görmekteyiz”

2012 yılına geldiğimizde ise Ülkemizde 2012 yılı itibariyle kırsal nüfusu en fazla olan 20 ilin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde şu sonuçlar görülmektedir; “Ege bölgesinden 5, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden 4’er, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nden 3, Marmara Bölgesi’nden 2, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinden ise 1’er il kırsal nüfusu en fazla olan 20 il içinde yer almıştır.”

“2000 yılında kırsal nüfusu en fazla olan illerin 4’ü Ege bölgesinde iken 2012’de bu sayı 5’e çıkmıştır.”

Ortaya konulan verilerin sonuçlarında görüleceği gibi “1980 ile 2012 yılları arasındaki sayım dönemleri incelendiğinde Türkiye’deki kırsal nüfus önemli ölçüde azalmıştır. Aynı süreçte kırsal nüfusun illere dağılımında ve kırsal nüfusu fazla olan illerin bölgelere dağılımında da önemli değişimler yaşanmıştır. Bu değişimin başlıca nedeni kırdan kente yönelik yoğun göçlerdir. Ancak göçlerin dışında idari taksimat, yeni yasalar gibi etkenler de söz konusu değişikliklere neden olmuştur. Ülkede kırsal nüfus özellikle son 12 yılda hızlı bir azalış trendine girmiştir.”

Çare ve çözüm ise,” Tarımsal ve hayvansal üretimin daha iyi bir şekilde desteklenmesi, kırsal nüfusun gelirinin arttırılması ve bu şekilde kırsal yerleşmelerden kentlere yönelik göçün azaltılması gelmektedir.”

“Ayrıca daha önce kırsal yerleşmelerden kentlere göç etmiş, ancak hali hazırda kentlerde işsiz durumda olan nüfusun kırsal yerleşmelere tersine (geriye göç) göçü için yapılan proje ve desteklerin daha da arttırılması bize göre zaruret haline gelmiştir.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.