Takip Et

ORMAN YANGINLARININ EKOLOJİK ETKİLERİ

Neredeyse son iki haftadır ülkemiz orman yangınları ile boğuşmakta.

Boşa giden servet milyarlarca liradır.Fakat önemli olan çevremizin en değerli varlığı olan yüzbinlerce hktar ormanı kaybetmemiş olamamız.

Her ne kadar Orman Genel Müdürlüğü elden geldiğince yanan orman alanlarını tekrar yeşillendirmek için hızlı bir program yapsa da yetişmiş orman ağacının varlığını sık sık arayacağız.Arı ve bal için,kereste ve su kaynakları için,ormanı yuvası olarak kullanan tüm canlılar için.

Poltikacılar işin ihmal,tasarruf ve art niyet yönünü tartışacaklar.Sorumluluk birinci derecede icranın yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminindir.Eğer kusuru,ihmali varsa kamuoyu önünde tartışılır.

Bizim için bu yönü önemli değildir.Önemli olan orman ekolojisi.

Bu konuda da yanlış yanlış bilgiler dağlar boyutunda.İnternet denilen ortam,bilgisi yok,fikri çok,palavracılar kulübüne benzedi.Hemen herkes her konuda uzman.Uzay geometrisi,desek milyonlarca kişi konunun profesörü sanki.

Orman için de aynı.Karaçam ile sarı çamı ayrıt edemeyen,hayatında kayın ağacı görmemiş kişi Orman Fakültesi Öğretim üyesi gibi bilgi dağıtımı yapmakta.

Yanan ormanlar hepimizi son derece üzdü.Kayıpların telafisi zor,maddi yönden sıkıntılı,çevre açısından ise birer felaket…

Bu yazımızda orman yangını başka bir açıdan,ekoloji penceresinden ele almak istiyoruz.Sayın Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili’nin “Orman Yangınlarının Orman Ekosistemleri Üzerindeki Etkileri” konulu çalışmasından bölümler alarak

Bazı sonuçları ortaya koymak istiyoruz:

“Yangın ormanda çok çeşitli etkilerde bulunur. Yangın en basit ifadeyle yakar, yayılır ve enerji açığa çıkarır. Bu etkilerin önemli ekolojik ve ekonomik sonuçları vardır.

• Yangının ormanlardaki en önemli etkisi, organik materyali yakıp kül etmesidir. Yangının bu özelliğinden, ormandaki artıkların ve toprak üstünde bulunan fazla miktardaki kalın materyalin yakılıp ortadan kaldırılmasında yararlanılmaktadır. *

• Yangın esnasında meydana gelen aşırı sıcaklık ormanın canlı vejetasyon örtüsü ile hayvanları öldürür ve toprağın fiziksel ve özellikle de kimyasal özelliklerini değiştirir. *

• Yangın sonrasında meydana gelen artık mineral maddeler kimyasal etkilere neden olurlar. Bu maddelerin toprakla ilişkileri önemli sonuçlar meydana getir.

Yangınların ormanda yaptığı etkiler iki ana grup altında toplanabilir.

• Yangının doğrudan etkisi, ormanları, tohumları, gençliği, ölü örtüyü, toprak vejetasyonunu ve orman yaban hayatını zarara uğratması,

• Yangının dolaylı etkisi, biyotik ( başka bir organizmayı etkileyen veya ekosistemi şekillendiren herhangi unsur) , klimatik (iklimle ilgili) ve edafik (Toprakla ve onun bitki ve hayvan yaşamı üzerindeki etkisiyle ilgili) etkenlerin değiştirilmesidir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.