Takip Et

YENİ TARIM STRATEJİK PLANI (2018-2022 ) (TEHDİTLER)

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Türk tarımının 2018-2022 Milli Tarım Stratejik Planı yayınlandı.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan’da ,gelecek 5 yıla ilişkin amaç ve hedeflerini başlıklar altında yer verirken Türk tarımına ilişkin tehditlere de ayrı bir başlık altında yer vermiştir.

 

Tarımda tehditler

* Tarım arazilerinin çok küçük, parçalı ve dağınık olması

* Kırsal altyapı yetersizlikleri ve mevcut altyapının modernizasyon ihtiyacı

* Kayıt dışı üretimin varlığı

* Tarımsal girdilerde ve teknolojilerde dışa bağımlılık ve maliyetlerin yüksekliği

* İklim değişikliği ve çevre kirliliği

* Bölgede yaşanan politik sıkıntılar / savaşlar

* Hayvan ve bitki hastalıkları

* Tarım arazilerinin tarım dışı alanlarda kullanılması

* Su kaynaklarının azalması

* Ülkelerin dış ticaret politikalarındaki değişiklikler ve rekabetin artması

* Gıda güvenilirliği konusundaki bilgi kirliliği

* Tarım sektöründeki gizli işsizlik ve kayıt dışılığın yaygınlığı

* Kırsal alanlarda genç işgücünün azalması ve göç

* Üretimde geleneksel davranış eğilimleri ve alışkanlıkları

* 6360 sayılı Kanun gereğince, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılan değişiklikle büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tarım konusunda her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilmesi

* Hayvansal protein tüketim azlığı

* Sektörde nitelikli işgücü eksikliği

* Tarımsal üretim kaynaklarının verimli kullanılamaması.

Tehditlerin tamamına katılmamak mümkün değil ileride bu tehditleri ayrı ayrı yazı bölümleri olarak ele alacağız. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.