Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-25

8 Ağustos 1946 Tarihinde TBMM’den güvenoyu alarak göreve gelen Recep Peker hükümeti bu görevini 10 Eylül 1947 tarihine kadar sürdürdü.

I.Recep Peker hükümetinde 5 Eylül 1946 tarihine kadar Faik Kurdoğlu,bu tarihten hükümet son buluncaya kadar Tahsin Coşkun tarım bakanlığı görevini sürdürmüştür.

I.Recep Peker hükümetinin programında tarım ile ilgili düzenlemeler bir hayli geniş olarak yer almıştır:

* İlke itibari ile sorun ve dertleri zamanından önce görüp gerekli zamanda önlemleri almaya ve hizmete koşmaya çalışacağız.

* Özllikle tohumluk,damızlık hayvan,ilaç ve hastalıklarla ilgili sorunar ilkeler dahilnde düzenlenecektir.

* Toprak kanununun adaletli bir biçimde uygulanmasına özen gösterilecektr.

* Üreticiler en uygun fiyat ve şartarda ağlanan tarım araçları le donatılacak,ihtiyacı olan üretim ile ilgili ilaç ve araçları zamanında yeter miktarda ve vasıfta sağlamak,üretim gücünü artırmakyolunda tedbirleri alacağız.

* Halen beş ilde kuruu teknik tarım teşkilatını peyder pey diğer llere de yayacağız.

*Orman mamullerinde ucuzluk sağlayacağaız.

* Keçlerin ormana zararlarının önlrnmesi konusunda gerekli tedbiler alınacak ,düzenlemeler yapılacaktır.

* Yemiş ağaçları ile ,şahıslara ait orman hükmündeki ağaçlarda ayıklama ,kesim,denetimusulleri ile ek kanunlarla orman kavramına soklmuş köy koruları ve benzerleri üstünde genel ihtiyaca cevap veren yasa teklifleri hazırlanacaktır.

Recep Peker hükümetinin aldığı bazı tedbirler ve II.Dünya Savaşının sonuçlanmasının getirdiği rahatlama üretime de yansımıştır.

Savaş sonrası dönem mali açıdan ekonomik kalkınma için uygun bir dönem olmuş ancak yeterince değerlendirilememiştir. 1945 yılında çok partili döneme geçilmiş ve dış yardımlar alınmıştır. Yardımlardan ilki ABD'den 1947 yılında Truman Doktirini başlamış ve 1948 yılında da uzun yıllar devam edecek olan askeri ve ekonomik nitelikli Marshall Yardımları alınmıştır. Bu yardımlar ile ekonomik kalkınmanın

sağlanması için 1947 yılında birinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlanmış ancak uygulanamamıştır. 1948 yılında ise tamamen tarım sektörüne yönelik ikinci bir plan hazırlanmış ve bu plan da uygulanamamıştır. Savaş sonrası yıllar tarım sektörünün önem kazandığı, sanayileşme ve ulaştırma ile birlikte kalkınma çabalarına öncelik verildiği bir dönem olmuştur. Bu yıllarda çiftçilerin makine, gübre gibi modern girdilere olan ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak için Zirai Donanım Kurumu kurulmuştur. Teknik tarım ve bahçıvanlık okulları ve teknik tarım teşkilatının kurulmuştur(1).

 

1946 yılına göre 1960 yılında buğday ekim alanları %100, üretim miktarı %132; arpa ekim alanları %63, üretim miktarı ise %124 oranında artmıştır. Buğday verimi 95 kg'dan 110 kg'a, arpa verimi ise 95 kg'dan 130 kg'a yükselmiştir. 1946 yılında milli gelirin %45'ini oluşturan tarım sektörü yaklaşık 15 yıl sonra 1960 yılında %18'lik düşüşle milli gelirin %37,5'ini oluşturmuştur. 1946 yılında kırsal alanda yaşayan nüfus toplam nüfusun %75'ini oluştururken, 1960 yılında bu oran %68'e düşmüştür. 27 Mayıs 1960 askeri ihtilal ile bir dönem kapanmış ve 1960-1962 yılları arasında sosyal, siyasal ve ekonomik bazı tedbirler alınmıştır(2).

 

Kaynaklar

(1): Anonim,Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tarım.

(2): Anonim,Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tarım.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.